Publication detail

Rozbor vlastností 3D DCT koeficientů využitelných pro kompresi video signálů

Original Title

Rozbor vlastností 3D DCT koeficientů využitelných pro kompresi video signálů

Czech Title

Rozbor vlastností 3D DCT koeficientů využitelných pro kompresi video signálů

Language

cs

Original Abstract

Tento příspěvek je zaměřen na možnosti využití trojrozměrné diskrétní kosinové transformace (3D DCT – Three Dimensional Discrete Cosine Transform) v oblasti komprimace pohyblivých snímků. Struktura kodéru a dekodéru využívající 3D DCT pro transformační kódování byla převzata od standardu JPEG pro kódování statických snímků. Frekvenční koeficienty, které vzniknou transformací obrazových dat zbývá vhodným způsobem upravit a zařadit do výstupního datového toku. Mezi tyto operace patří kvantování, prahování a entropického kódování. Optimálnímu využítí všech bloků kodéru napomáhá přesná znalost dynamických vlastností 3D DCT koeficientů. V následujícím textu jsou představeny typy koeficientů, jejich možné rozsahy hodnot a jejich využítí pro tvorbu kodéru 3D DCT.

Czech abstract

Tento příspěvek je zaměřen na možnosti využití trojrozměrné diskrétní kosinové transformace (3D DCT – Three Dimensional Discrete Cosine Transform) v oblasti komprimace pohyblivých snímků. Struktura kodéru a dekodéru využívající 3D DCT pro transformační kódování byla převzata od standardu JPEG pro kódování statických snímků. Frekvenční koeficienty, které vzniknou transformací obrazových dat zbývá vhodným způsobem upravit a zařadit do výstupního datového toku. Mezi tyto operace patří kvantování, prahování a entropického kódování. Optimálnímu využítí všech bloků kodéru napomáhá přesná znalost dynamických vlastností 3D DCT koeficientů. V následujícím textu jsou představeny typy koeficientů, jejich možné rozsahy hodnot a jejich využítí pro tvorbu kodéru 3D DCT.

BibTex


@inproceedings{BUT19480,
 author="Tomáš {Frýza}",
 title="Rozbor vlastností 3D DCT koeficientů využitelných pro kompresi video signálů",
 annote="Tento příspěvek je zaměřen na možnosti využití trojrozměrné diskrétní kosinové transformace (3D DCT – Three Dimensional Discrete Cosine Transform) v oblasti komprimace pohyblivých snímků. Struktura kodéru a dekodéru využívající 3D DCT pro transformační kódování byla převzata od standardu JPEG pro kódování statických snímků. Frekvenční koeficienty, které vzniknou transformací obrazových dat zbývá vhodným způsobem upravit a zařadit do výstupního datového toku. Mezi tyto operace patří kvantování, prahování a entropického kódování. Optimálnímu využítí všech bloků kodéru napomáhá přesná znalost dynamických vlastností 3D DCT koeficientů. V následujícím textu jsou představeny typy koeficientů, jejich možné rozsahy hodnot a jejich využítí pro tvorbu kodéru 3D DCT.",
 address="FEKT, VUT v Brně",
 booktitle="Sborník příspěvků konference VRŠOV 2006",
 chapter="19480",
 institution="FEKT, VUT v Brně",
 year="2006",
 month="september",
 pages="46",
 publisher="FEKT, VUT v Brně",
 type="conference paper"
}