Publication detail

Měřicí technika užívaná k analýze proudění tekutin

Original Title

Měřicí technika užívaná k analýze proudění tekutin

Czech Title

Měřicí technika užívaná k analýze proudění tekutin

Language

cs

Original Abstract

V článku jsou popisovány měřicí metody používané v hydromechanice. Jsou zmíněny především bezkontaktní metody Laserové Dopplerovské anemometrie - LDA a ultrazvukové profilování - UVP. Pro měření proudění vzduchu je vhodnější žárová anemometrie - CTA. Článek se zaměřuje na obě metody vhodné pro hydraulické modely.

Czech abstract

V článku jsou popisovány měřicí metody používané v hydromechanice. Jsou zmíněny především bezkontaktní metody Laserové Dopplerovské anemometrie - LDA a ultrazvukové profilování - UVP. Pro měření proudění vzduchu je vhodnější žárová anemometrie - CTA. Článek se zaměřuje na obě metody vhodné pro hydraulické modely.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT19110,
 author="Jan {Šulc}",
 title="Měřicí technika užívaná k analýze proudění tekutin",
 annote="V článku jsou popisovány měřicí metody používané v hydromechanice. Jsou zmíněny především bezkontaktní metody Laserové Dopplerovské anemometrie - LDA a ultrazvukové profilování - UVP. Pro měření proudění vzduchu je vhodnější žárová anemometrie - CTA. Článek se zaměřuje na obě metody vhodné pro hydraulické modely.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Sborník ze semináře "Interakce pohybujícího se tělesa a tekutiny"",
 chapter="19110",
 institution="VUT v Brně",
 year="2002",
 month="june",
 pages="7/1--7/22",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}