Publication detail

Hodnocení vlivu údržby při výpočtu opotřebení stavby

KLEDUS, R.

Original Title

Hodnocení vlivu údržby při výpočtu opotřebení stavby

Czech Title

Hodnocení vlivu údržby při výpočtu opotřebení stavby

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku jsou prezentovány výsledky studie, ve které jsou na konkrétní stavbě porovnány různé metody výpočtu opotřebení. Posuzováno je celé období dosavadního života stavby (70 let). Zkoumán je zejména vliv výměny prvků krátkodobé životnosti a způsob provádění údržby objektu na hodnocení jeho celkového technického stavu. Posuzován byl řadový sedmipodlažní dům (se 2 PP a 5 NP), ve kterém byly prostory provozní i obytné. V domě byly dva nebytové prostory (kino a ordinace) a šest bytů.

Czech abstract

V příspěvku jsou prezentovány výsledky studie, ve které jsou na konkrétní stavbě porovnány různé metody výpočtu opotřebení. Posuzováno je celé období dosavadního života stavby (70 let). Zkoumán je zejména vliv výměny prvků krátkodobé životnosti a způsob provádění údržby objektu na hodnocení jeho celkového technického stavu. Posuzován byl řadový sedmipodlažní dům (se 2 PP a 5 NP), ve kterém byly prostory provozní i obytné. V domě byly dva nebytové prostory (kino a ordinace) a šest bytů.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT18716,
 author="Robert {Kledus}",
 title="Hodnocení vlivu údržby při výpočtu opotřebení stavby",
 annote="V příspěvku jsou prezentovány výsledky studie, ve které jsou na konkrétní stavbě porovnány různé metody výpočtu opotřebení. Posuzováno je celé období dosavadního života stavby (70 let). Zkoumán je zejména vliv výměny prvků krátkodobé životnosti a způsob provádění údržby objektu na hodnocení jeho celkového technického stavu. Posuzován byl řadový sedmipodlažní dům (se 2 PP a 5 NP), ve kterém byly prostory provozní i obytné. V domě byly dva nebytové prostory (kino a ordinace) a šest bytů.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství",
 booktitle="Zborník prednášok z 6. medzinárodného vedeckého sympózia",
 chapter="18716",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství",
 year="2005",
 month="september",
 pages="31--34",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství",
 type="conference paper"
}