Publication detail

Alternativní způsob komprimace video signálů (3D DCT)

Original Title

Alternativní způsob komprimace video signálů (3D DCT)

Czech Title

Alternativní způsob komprimace video signálů (3D DCT)

Language

cs

Original Abstract

Transformační kódování pomocí trojrozměrné diskrétní kosinové transformace (3D DCT) umožňuje odstranění korelace mezi obrazovými body nejen v jednotlivých snímcích, ale také v čase mezi sousedními snímky (odtud název "trojrozměrná"). Ve svém důsledku způsobí zmenšení objemu informace, která je nezbytná pro zakódování libovolné video sekvence, tj. zvýší se její kompresní poměr. V příspěvku je představena struktura kodéru i dekodéru využívající 3D DCT, popis její silné stránky, nedostatky a příklady komprimace reálných video sekvencí.

Czech abstract

Transformační kódování pomocí trojrozměrné diskrétní kosinové transformace (3D DCT) umožňuje odstranění korelace mezi obrazovými body nejen v jednotlivých snímcích, ale také v čase mezi sousedními snímky (odtud název "trojrozměrná"). Ve svém důsledku způsobí zmenšení objemu informace, která je nezbytná pro zakódování libovolné video sekvence, tj. zvýší se její kompresní poměr. V příspěvku je představena struktura kodéru i dekodéru využívající 3D DCT, popis její silné stránky, nedostatky a příklady komprimace reálných video sekvencí.

BibTex


@inproceedings{BUT18551,
 author="Tomáš {Frýza}",
 title="Alternativní způsob komprimace video signálů (3D DCT)",
 annote="Transformační kódování pomocí trojrozměrné diskrétní kosinové transformace (3D DCT) umožňuje odstranění korelace mezi obrazovými body nejen v jednotlivých snímcích, ale také v čase mezi sousedními snímky (odtud název "trojrozměrná"). Ve svém důsledku způsobí zmenšení objemu informace, která je nezbytná pro zakódování libovolné video sekvence, tj. zvýší se její kompresní poměr. V příspěvku je představena struktura kodéru i dekodéru využívající 3D DCT, popis její silné stránky, nedostatky a příklady komprimace reálných video sekvencí.",
 address="FEKT VUT v Brně",
 booktitle="Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2006",
 chapter="18551",
 institution="FEKT VUT v Brně",
 year="2006",
 month="may",
 pages="1--29",
 publisher="FEKT VUT v Brně",
 type="conference paper"
}