Publication detail

Analýza profilu lafety vrtné soupravy

POKORNÝ, P.

Original Title

Analýza profilu lafety vrtné soupravy

Czech Title

Analýza profilu lafety vrtné soupravy

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek popisuje řešení problému simulace namáhání profilu lafety vrtné soupravy. Je provedena numerická simulace zatěžování lafety metodou konečných prvků. Mo-del lafety je zvolen jako prostorová skořepina, na kterou působí kombinace zatěžo-vacích stavů. Jednotlivá zatížení vyvozená vrtným procesem jsou uvažována dyna-mická (tj. v čase proměnná), ale účinky zatížení jsou uvažovány statické.

Czech abstract

Příspěvek popisuje řešení problému simulace namáhání profilu lafety vrtné soupravy. Je provedena numerická simulace zatěžování lafety metodou konečných prvků. Mo-del lafety je zvolen jako prostorová skořepina, na kterou působí kombinace zatěžo-vacích stavů. Jednotlivá zatížení vyvozená vrtným procesem jsou uvažována dyna-mická (tj. v čase proměnná), ale účinky zatížení jsou uvažovány statické.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT18459,
 author="Přemysl {Pokorný}",
 title="Analýza profilu lafety vrtné soupravy",
 annote="Příspěvek popisuje řešení problému simulace namáhání profilu lafety vrtné soupravy. Je provedena numerická simulace zatěžování lafety metodou konečných prvků. Mo-del lafety je zvolen jako prostorová skořepina, na kterou působí kombinace zatěžo-vacích stavů. Jednotlivá zatížení vyvozená vrtným procesem jsou uvažována dyna-mická (tj. v čase proměnná), ale účinky zatížení jsou uvažovány statické.",
 address="TU Liberec",
 booktitle="XXXI. seminář kateder a institutů dopravy a manipulace",
 chapter="18459",
 institution="TU Liberec",
 year="2005",
 month="september",
 pages="58",
 publisher="TU Liberec",
 type="conference paper"
}