Publication detail

Vliv tuhosti komponent buňky na výsledky simulace zkoušky průniku

Original Title

Vliv tuhosti komponent buňky na výsledky simulace zkoušky průniku

Czech Title

Vliv tuhosti komponent buňky na výsledky simulace zkoušky průniku

Language

cs

Original Abstract

Je známo, že mechanické zatížení významně ovlivňuje procesy, probíhající v živých tkáních. Dochází zde k přeměně mechanických signálů na signály biochemické (mechanotransdukce). Jako příklad lze uvést vyztužování cévní stěny v reakci na zvýšený krevní tlak, nebo řídnutí kostí při dlouhodobém pobytu kosmonautů ve vesmíru v důsledku absence gravitace. Porozumění mechanismům, kterými dochází k této přeměně a možnosti využití těchto poznatků v klinické praxi při léčení některých závažných onemocnění, je v současné době předmětem mnoha výzkumů. Mezi závažná onemocnění, která zřejmě úzce souvisí s mechanickým namáháním patří onemocnění kardiovaskulárního systému. Vlivem změny zatížení tkání cévní stěny (např. při hypertenzi, ateroskleróze, použití cévních náhrad) dochází k jejich remodelaci, při které jsou mj. tvořena a reorganizována výztužná vlákna v tkáni. Tato remodelace tkání probíhá na úrovni buněk hladkého svalstva cévní stěny, proto se pozornost výzkumu v poslední době zaměřuje právě na tyto buňky.

Czech abstract

Je známo, že mechanické zatížení významně ovlivňuje procesy, probíhající v živých tkáních. Dochází zde k přeměně mechanických signálů na signály biochemické (mechanotransdukce). Jako příklad lze uvést vyztužování cévní stěny v reakci na zvýšený krevní tlak, nebo řídnutí kostí při dlouhodobém pobytu kosmonautů ve vesmíru v důsledku absence gravitace. Porozumění mechanismům, kterými dochází k této přeměně a možnosti využití těchto poznatků v klinické praxi při léčení některých závažných onemocnění, je v současné době předmětem mnoha výzkumů. Mezi závažná onemocnění, která zřejmě úzce souvisí s mechanickým namáháním patří onemocnění kardiovaskulárního systému. Vlivem změny zatížení tkání cévní stěny (např. při hypertenzi, ateroskleróze, použití cévních náhrad) dochází k jejich remodelaci, při které jsou mj. tvořena a reorganizována výztužná vlákna v tkáni. Tato remodelace tkání probíhá na úrovni buněk hladkého svalstva cévní stěny, proto se pozornost výzkumu v poslední době zaměřuje právě na tyto buňky.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT18361,
  author="Radek {Lebiš} and Jiří {Burša}",
  title="Vliv tuhosti komponent buňky na výsledky simulace zkoušky průniku",
  annote="Je známo, že mechanické zatížení významně ovlivňuje procesy, probíhající v živých tkáních. Dochází zde k přeměně mechanických signálů na signály biochemické (mechanotransdukce). Jako příklad lze uvést vyztužování cévní stěny v reakci na zvýšený krevní tlak, nebo řídnutí kostí při dlouhodobém pobytu kosmonautů ve vesmíru v důsledku absence gravitace. Porozumění mechanismům, kterými dochází k této přeměně a možnosti využití těchto poznatků v klinické praxi při léčení některých závažných onemocnění, je v současné době předmětem mnoha výzkumů. Mezi závažná onemocnění, která zřejmě úzce souvisí s mechanickým namáháním patří onemocnění kardiovaskulárního systému. Vlivem změny zatížení tkání cévní stěny (např. při hypertenzi, ateroskleróze, použití cévních náhrad) dochází k jejich remodelaci, při které jsou mj. tvořena a reorganizována výztužná vlákna v tkáni. Tato remodelace tkání probíhá na úrovni buněk hladkého svalstva cévní stěny, proto se pozornost výzkumu v poslední době zaměřuje právě na tyto buňky.",
  booktitle="Engineering Mechanics 2005",
  chapter="18361",
  year="2005",
  month="may",
  pages="195",
  type="conference paper"
}