Publication detail

ZAŘÍZENÍ PRO DVOJOSÉ TAHOVÉ ZKOUŠKY MĚKKÝCH TKÁNÍ

Original Title

ZAŘÍZENÍ PRO DVOJOSÉ TAHOVÉ ZKOUŠKY MĚKKÝCH TKÁNÍ

Czech Title

ZAŘÍZENÍ PRO DVOJOSÉ TAHOVÉ ZKOUŠKY MĚKKÝCH TKÁNÍ

Language

cs

Original Abstract

Měkké tkáně, mezi které patří tkáně cévní stěny, vykazují nelineární anizotropní závislosti mezi napětím a přetvořením. Pokud pro popis těchto závislostí použijeme ortotropní hyperelastické konstitutivní vztahy a pokud budeme jejich parametry určovat pomocí jednoosé tahové zkoušky, pak může docházet ke značným chybám při modelování víceosé napjatosti. Jednoosá tahová zkouška měkkých tkání neposkytuje plnohodnotné vztahy mezi složkami napětí a přetvoření a pro úplný popis těchto vztahů je nutné realizovat dvojosou tahovou zkoušku. Tepny jsou v organismu zatíženy vnitřním tlakem od krve, podélným protažením a také se v nich vyskytuje zbytková napjatost. Z charakteru zatížení a s předpokladem, že tloušťka stěny tepny je výrazně menší než průměr tepny, lze považovat napjatost ve stěně za přibližně rovinnou. Deformačně napěťové závislosti při rovinné napjatosti lze určit několika typy experimentů. Prvním typem je zatížení vzorku tepny vnitřním tlakem, přičemž se měří axiální síla a změna průměru tepny. Druhý typ, který je popsán v tomto příspěvku je dvojosá tahová zkouška, která mimo jiné dovoluje testovat i jednotlivé vrstvy tepny, jako je media nebo adventitia.

Czech abstract

Měkké tkáně, mezi které patří tkáně cévní stěny, vykazují nelineární anizotropní závislosti mezi napětím a přetvořením. Pokud pro popis těchto závislostí použijeme ortotropní hyperelastické konstitutivní vztahy a pokud budeme jejich parametry určovat pomocí jednoosé tahové zkoušky, pak může docházet ke značným chybám při modelování víceosé napjatosti. Jednoosá tahová zkouška měkkých tkání neposkytuje plnohodnotné vztahy mezi složkami napětí a přetvoření a pro úplný popis těchto vztahů je nutné realizovat dvojosou tahovou zkoušku. Tepny jsou v organismu zatíženy vnitřním tlakem od krve, podélným protažením a také se v nich vyskytuje zbytková napjatost. Z charakteru zatížení a s předpokladem, že tloušťka stěny tepny je výrazně menší než průměr tepny, lze považovat napjatost ve stěně za přibližně rovinnou. Deformačně napěťové závislosti při rovinné napjatosti lze určit několika typy experimentů. Prvním typem je zatížení vzorku tepny vnitřním tlakem, přičemž se měří axiální síla a změna průměru tepny. Druhý typ, který je popsán v tomto příspěvku je dvojosá tahová zkouška, která mimo jiné dovoluje testovat i jednotlivé vrstvy tepny, jako je media nebo adventitia.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT18359,
  author="Miroslav {Zemánek} and Jiří {Burša}",
  title="ZAŘÍZENÍ PRO DVOJOSÉ TAHOVÉ ZKOUŠKY MĚKKÝCH TKÁNÍ",
  annote="Měkké tkáně, mezi které patří tkáně cévní stěny, vykazují nelineární anizotropní závislosti mezi napětím a přetvořením. Pokud pro popis těchto závislostí použijeme ortotropní hyperelastické konstitutivní vztahy a pokud budeme jejich parametry určovat pomocí jednoosé tahové zkoušky, pak může docházet ke značným chybám při modelování víceosé napjatosti. Jednoosá tahová zkouška měkkých tkání neposkytuje plnohodnotné vztahy mezi složkami napětí a přetvoření a pro úplný popis těchto vztahů je nutné realizovat dvojosou tahovou zkoušku. Tepny jsou v organismu zatíženy vnitřním tlakem od krve, podélným protažením a také se v nich vyskytuje zbytková napjatost. Z charakteru zatížení a s předpokladem, že tloušťka stěny tepny je výrazně menší než průměr tepny, lze považovat napjatost ve stěně za přibližně rovinnou. Deformačně napěťové závislosti při rovinné napjatosti lze určit několika typy experimentů. Prvním typem je zatížení vzorku tepny vnitřním tlakem, přičemž se měří axiální síla a změna průměru tepny. Druhý typ, který je popsán v tomto příspěvku je dvojosá tahová zkouška, která mimo jiné dovoluje testovat i jednotlivé vrstvy tepny, jako je media nebo adventitia.",
  booktitle="7th International Scientific Conference Applied Mechanics 2005",
  chapter="18359",
  year="2005",
  month="march",
  pages="84",
  type="conference paper"
}