Publication detail

Počítačové modelování přenosu tepla při smíšené konvekci v hladké trubce

Original Title

Počítačové modelování přenosu tepla při smíšené konvekci v hladké trubce

Czech Title

Počítačové modelování přenosu tepla při smíšené konvekci v hladké trubce

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá počítačovým modelováním přenosu tepla při smíšené konvekci v hladké trubce. Pro trubku o vnitřním průměru 16 mm jsou prováděny počítačové simulace přenosu tepla a tlakových ztrát v rozsahu Reynoldsových čísel od 200 do 2100. Z výsledků těchto simulací jsou stanoveny závislosti hodnoty Nusseltova čísla na Rayleigho číslu a bezrozměrné vzdálenosti. Tyto výsledky jsou porovnány s publikovanými experimenty a empirickými vztahy.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá počítačovým modelováním přenosu tepla při smíšené konvekci v hladké trubce. Pro trubku o vnitřním průměru 16 mm jsou prováděny počítačové simulace přenosu tepla a tlakových ztrát v rozsahu Reynoldsových čísel od 200 do 2100. Z výsledků těchto simulací jsou stanoveny závislosti hodnoty Nusseltova čísla na Rayleigho číslu a bezrozměrné vzdálenosti. Tyto výsledky jsou porovnány s publikovanými experimenty a empirickými vztahy.

BibTex


@inproceedings{BUT18238,
 author="Jiří {Hejčík} and Miroslav {Jícha}",
 title="Počítačové modelování přenosu tepla při smíšené konvekci v hladké trubce",
 annote="Příspěvek se zabývá počítačovým modelováním přenosu tepla při smíšené konvekci v hladké trubce. Pro trubku o vnitřním průměru 16 mm jsou prováděny počítačové simulace přenosu tepla a tlakových ztrát v rozsahu Reynoldsových čísel od 200 do 2100. Z výsledků těchto simulací jsou stanoveny závislosti hodnoty Nusseltova čísla na Rayleigho číslu a bezrozměrné vzdálenosti. Tyto výsledky jsou porovnány s publikovanými experimenty a empirickými vztahy.",
 address="Ústav termomechaniky AV ČR",
 booktitle="Colloquium FLUID DYNAMICS 2005 Proceedings",
 chapter="18238",
 institution="Ústav termomechaniky AV ČR",
 year="2005",
 month="january",
 pages="49",
 publisher="Ústav termomechaniky AV ČR",
 type="conference paper"
}