Publication detail

Vliv pravidelných nerovností kola a kolejnice na chování soustavy kolo-kolejnice

Original Title

Vliv pravidelných nerovností kola a kolejnice na chování soustavy kolo-kolejnice

Czech Title

Vliv pravidelných nerovností kola a kolejnice na chování soustavy kolo-kolejnice

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá tím, jak nerovnosti kola a kolejnice ovlivňují chování a životnost soustavy kolo-kolejnice. Byl vytvořen výpočtový model o 4 stupních volnosti, který uvažuje tři možné způsoby pohybu: valení, smýkání a pohyb se ztrátou kontaktu kola s kolejnicí. Výpočty odhalily, že nerovnosti způsobují kmitání, které jednak významně zvyšují síly v kontaktu při nejvyšším zatížení, jednak způsobují odlehčení, které vede ke vzniku prokluzů nebo dokonce ke ztrátě kontaktu. Smýkání při prokluzech způsobuje tření, jímž se vytváří teplo, které může vést ke zvýšení napětí nebo až k materiálovým změnám. Ztráta kontaktu vede k nárazům. Nerovnosti tedy mají negativní efekt na chování soustavy kolo-kolejnice.

Czech abstract

Článek se zabývá tím, jak nerovnosti kola a kolejnice ovlivňují chování a životnost soustavy kolo-kolejnice. Byl vytvořen výpočtový model o 4 stupních volnosti, který uvažuje tři možné způsoby pohybu: valení, smýkání a pohyb se ztrátou kontaktu kola s kolejnicí. Výpočty odhalily, že nerovnosti způsobují kmitání, které jednak významně zvyšují síly v kontaktu při nejvyšším zatížení, jednak způsobují odlehčení, které vede ke vzniku prokluzů nebo dokonce ke ztrátě kontaktu. Smýkání při prokluzech způsobuje tření, jímž se vytváří teplo, které může vést ke zvýšení napětí nebo až k materiálovým změnám. Ztráta kontaktu vede k nárazům. Nerovnosti tedy mají negativní efekt na chování soustavy kolo-kolejnice.

BibTex


@inproceedings{BUT17977,
 author="Radek {Jandora} and Jindřich {Petruška} and Přemysl {Janíček}",
 title="Vliv pravidelných nerovností kola a kolejnice na chování soustavy kolo-kolejnice",
 annote="Článek se zabývá tím, jak nerovnosti kola a kolejnice ovlivňují chování a životnost soustavy kolo-kolejnice. Byl vytvořen výpočtový model o 4 stupních volnosti, který uvažuje tři možné způsoby pohybu: valení, smýkání a pohyb se ztrátou kontaktu kola s kolejnicí. Výpočty odhalily, že nerovnosti způsobují kmitání, které jednak významně zvyšují síly v kontaktu při nejvyšším zatížení, jednak způsobují odlehčení, které vede ke vzniku prokluzů nebo dokonce ke ztrátě kontaktu. Smýkání při prokluzech způsobuje tření, jímž se vytváří teplo, které může vést ke zvýšení napětí nebo až k materiálovým změnám. Ztráta kontaktu vede k nárazům. Nerovnosti tedy mají negativní efekt na chování soustavy kolo-kolejnice.",
 address="Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic",
 booktitle="Engineering Mechanics 2006",
 chapter="17977",
 institution="Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic",
 year="2006",
 month="may",
 pages="136--137",
 publisher="Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic",
 type="conference paper"
}