Publication detail

MOŽNOSTI MKP VÝPOČTOVÉ SIMULACE ZKOUŠKY PRŮNIKU U ISOLOVANÝCH BUNĚK

Original Title

MOŽNOSTI MKP VÝPOČTOVÉ SIMULACE ZKOUŠKY PRŮNIKU U ISOLOVANÝCH BUNĚK

Czech Title

MOŽNOSTI MKP VÝPOČTOVÉ SIMULACE ZKOUŠKY PRŮNIKU U ISOLOVANÝCH BUNĚK

Language

cs

Original Abstract

Je známo, že některá závažná onemocnění kardiovaskulárního systému jsou úzce spjata s mechanickým zatížením cév. Porozumění tomu, jak mechanické zatížení ovlivňuje procesy, probíhající v cévní stěně, je předmětem mnoha výzkumů. Vlivem zatížení tkání cévní stěny dochází k jejich remodelaci, při které jsou mj. tvořena a reorganizována výztužná vlákna v tkáni. Tato remodelace tkání probíhá na úrovni buněk hladkého svalstva cévní stěny, proto se pozornost výzkumu v poslední době zaměřuje právě na tyto buňky. V naší práci jsme se zabývali určováním jejich mechanických vlastností. Mechanické vlastnosti buněk hladkého svalstva cévní stěny jsou úzce spjaty s jejich fyziologickou funkcí v cévní stěně (např. udržování cévního tonusu, regulace krevního tlaku, remodelace a růst). Důležitým faktorem, ovlivňujícím procesy probíhající v těchto buňkách, je mechanické zatížení přenášené z okolí. Znalost mechanických vlastností těchto buněk je důležitá k porozumění tomu, jak mechanické napětí a deformace ovlivňují chování buňky a procesy v ní probíhající. K určování mechanických vlastností buněk se provádí celá řada experimentů (např. tahová zkouška, tlaková zkouška, aspirační test mikropipetou, zkouška průniku). V [1] jsme se zabývali výpočtovou simulací tahové zkoušky isolovaných buněk a na základě informací z tohoto experimentu jsme identifikovali konstitutivní model materiálu buňky jako homogenního kontinua. V prezentovaném příspěvku se zabýváme tvorbou strukturně složitějšího 3D MKP modelu buňky. Cílem naší práce bylo vytvořit a otestovat výpočtový model buňky, který zohledňuje její vnitřní strukturu a pomocí tohoto modelu výpočtově simulovat zkoušky průniku.

Czech abstract

Je známo, že některá závažná onemocnění kardiovaskulárního systému jsou úzce spjata s mechanickým zatížením cév. Porozumění tomu, jak mechanické zatížení ovlivňuje procesy, probíhající v cévní stěně, je předmětem mnoha výzkumů. Vlivem zatížení tkání cévní stěny dochází k jejich remodelaci, při které jsou mj. tvořena a reorganizována výztužná vlákna v tkáni. Tato remodelace tkání probíhá na úrovni buněk hladkého svalstva cévní stěny, proto se pozornost výzkumu v poslední době zaměřuje právě na tyto buňky. V naší práci jsme se zabývali určováním jejich mechanických vlastností. Mechanické vlastnosti buněk hladkého svalstva cévní stěny jsou úzce spjaty s jejich fyziologickou funkcí v cévní stěně (např. udržování cévního tonusu, regulace krevního tlaku, remodelace a růst). Důležitým faktorem, ovlivňujícím procesy probíhající v těchto buňkách, je mechanické zatížení přenášené z okolí. Znalost mechanických vlastností těchto buněk je důležitá k porozumění tomu, jak mechanické napětí a deformace ovlivňují chování buňky a procesy v ní probíhající. K určování mechanických vlastností buněk se provádí celá řada experimentů (např. tahová zkouška, tlaková zkouška, aspirační test mikropipetou, zkouška průniku). V [1] jsme se zabývali výpočtovou simulací tahové zkoušky isolovaných buněk a na základě informací z tohoto experimentu jsme identifikovali konstitutivní model materiálu buňky jako homogenního kontinua. V prezentovaném příspěvku se zabýváme tvorbou strukturně složitějšího 3D MKP modelu buňky. Cílem naší práce bylo vytvořit a otestovat výpočtový model buňky, který zohledňuje její vnitřní strukturu a pomocí tohoto modelu výpočtově simulovat zkoušky průniku.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT17963,
 author="Radek {Lebiš} and Jiří {Burša} and Přemysl {Janíček}",
 title="MOŽNOSTI MKP VÝPOČTOVÉ SIMULACE ZKOUŠKY PRŮNIKU U ISOLOVANÝCH BUNĚK",
 annote="Je známo, že některá závažná onemocnění kardiovaskulárního systému jsou úzce spjata s mechanickým zatížením cév. Porozumění tomu, jak mechanické zatížení ovlivňuje procesy, probíhající v cévní stěně, je předmětem mnoha výzkumů. Vlivem zatížení tkání cévní stěny dochází k jejich remodelaci, při které jsou mj. tvořena a reorganizována výztužná vlákna v tkáni. Tato remodelace tkání probíhá na úrovni buněk hladkého svalstva cévní stěny, proto se pozornost výzkumu v poslední době zaměřuje právě na tyto buňky. V naší práci jsme se zabývali určováním jejich mechanických vlastností. 
   Mechanické vlastnosti buněk hladkého svalstva cévní stěny jsou úzce spjaty s jejich fyziologickou funkcí v cévní stěně (např. udržování cévního tonusu, regulace krevního tlaku, remodelace a růst). Důležitým faktorem, ovlivňujícím procesy probíhající v těchto buňkách, je mechanické zatížení přenášené z okolí. Znalost mechanických vlastností těchto buněk je důležitá k porozumění tomu, jak mechanické napětí a deformace ovlivňují chování buňky a procesy v ní probíhající. 
   K určování mechanických vlastností buněk se provádí celá řada experimentů (např. tahová zkouška, tlaková zkouška, aspirační test mikropipetou, zkouška průniku). V [1] jsme se zabývali výpočtovou simulací tahové zkoušky isolovaných buněk a na základě informací z tohoto experimentu jsme identifikovali konstitutivní model materiálu buňky jako homogenního kontinua.
  V prezentovaném příspěvku se zabýváme tvorbou strukturně složitějšího 3D MKP modelu buňky. Cílem naší práce bylo vytvořit a otestovat výpočtový model buňky, který zohledňuje její vnitřní strukturu a pomocí tohoto modelu výpočtově simulovat zkoušky průniku.
",
 booktitle="7th International Scientific Conference Applied Mechanics 2005",
 chapter="17963",
 year="2005",
 month="march",
 pages="65",
 type="conference paper"
}