Publication detail

Vývoj konkurenčních vztahů a konkurenčního prostředí

Original Title

Vývoj konkurenčních vztahů a konkurenčního prostředí

Czech Title

Vývoj konkurenčních vztahů a konkurenčního prostředí

Language

cs

Original Abstract

Problematika změn v pojímání konkurence je vzhledem k pokračujícímu procesu politicko ekonomických změn, který fakticky permanentně a kontinuálně přetváří globální konkurenční prostředí, ve kterém se firmy pohybují, stále aktuální. Příspěvek se zaměřuje na vymezení pojímání konkurence v širokém kontextu různých vlivů. Důraz je kladen především na vliv změny v rozdělování disponibilních příjmů na strukturu konkurenčního prostředí a vliv změny konkurenčních vztahů v rámci strategických aliancí na strukturu konkurenčního prostředí.

Czech abstract

Problematika změn v pojímání konkurence je vzhledem k pokračujícímu procesu politicko ekonomických změn, který fakticky permanentně a kontinuálně přetváří globální konkurenční prostředí, ve kterém se firmy pohybují, stále aktuální. Příspěvek se zaměřuje na vymezení pojímání konkurence v širokém kontextu různých vlivů. Důraz je kladen především na vliv změny v rozdělování disponibilních příjmů na strukturu konkurenčního prostředí a vliv změny konkurenčních vztahů v rámci strategických aliancí na strukturu konkurenčního prostředí.

BibTex


@inproceedings{BUT17811,
 author="Robert {Zich}",
 title="Vývoj konkurenčních vztahů a konkurenčního prostředí",
 annote="Problematika změn v pojímání konkurence je vzhledem k pokračujícímu procesu politicko ekonomických změn, který fakticky permanentně a kontinuálně přetváří globální konkurenční prostředí, ve kterém se firmy pohybují, stále aktuální. Příspěvek se zaměřuje na vymezení pojímání konkurence v širokém kontextu různých vlivů. Důraz je kladen především na vliv změny v rozdělování disponibilních příjmů na strukturu konkurenčního prostředí a vliv změny konkurenčních vztahů v rámci strategických aliancí na strukturu konkurenčního prostředí.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská",
 booktitle="Nové trendy rozvoje průmyslu",
 chapter="17811",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská",
 year="2004",
 month="november",
 pages="20",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská",
 type="conference paper"
}