Publication detail

Lidé města

SCHMEIDLER, K.

Original Title

Lidé města

Czech Title

Lidé města

Language

cs

Original Abstract

Přední český recenzovaný časopis v oblasti sociální a kulturní antropologie. Zaměřuje se na oblast střední a východní Evropy a témata spojená s urbánní antropologií. Cílem časopisu je podpořit vysoce kvalitní a eticky odpovědný akademický výzkum, šířená jeho výslledků a poznání a národní a mezinárodní akademická diskuse.

Czech abstract

Přední český recenzovaný časopis v oblasti sociální a kulturní antropologie. Zaměřuje se na oblast střední a východní Evropy a témata spojená s urbánní antropologií. Cílem časopisu je podpořit vysoce kvalitní a eticky odpovědný akademický výzkum, šířená jeho výslledků a poznání a národní a mezinárodní akademická diskuse.

Documents

BibTex


@article{BUT169797,
 author="Karel {Schmeidler}",
 title="Lidé města",
 annote="Přední český recenzovaný časopis v oblasti sociální a kulturní antropologie. Zaměřuje se na oblast střední a východní Evropy a témata spojená s urbánní antropologií. Cílem časopisu je podpořit vysoce kvalitní a eticky odpovědný akademický výzkum, šířená jeho výslledků a poznání a národní a mezinárodní akademická diskuse.",
 address="Fakulta humanitních studií University Karlovy",
 chapter="169797",
 howpublished="print",
 institution="Fakulta humanitních studií University Karlovy",
 number="1",
 volume="22",
 year="2020",
 month="january",
 pages="111--134",
 publisher="Fakulta humanitních studií University Karlovy",
 type="journal article - other"
}