Publication detail

Experimentální a numerická analýza železobetonových nosníků

Original Title

Experimentální a numerická analýza železobetonových nosníků

Czech Title

Experimentální a numerická analýza železobetonových nosníků

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje výrobu, přípravu, provedení a vyhodnocení statických zatěžovacích zkoušek železobetonových nosníků namáhaných čtyřbodovým ohybem při dvou alternativních okrajových podmínkách. Dále popisuje provedené zkoušky k získání materiálových charakteristik betonu a betonářské výztuže, ze kterých jsou ŽB nosníky vyrobeny. Experimentálně zjištěné mezní únosnosti ŽB nosníků jsou porovnány s numericky zjištěnými hodnotami. Numerické analýzy jsou provedeny pomocí nelineárního konečně prvkového systému ATENA při využití experimentálně zjištěných a statisticky zpracovaných materiálových charakteristik.

Czech abstract

Článek popisuje výrobu, přípravu, provedení a vyhodnocení statických zatěžovacích zkoušek železobetonových nosníků namáhaných čtyřbodovým ohybem při dvou alternativních okrajových podmínkách. Dále popisuje provedené zkoušky k získání materiálových charakteristik betonu a betonářské výztuže, ze kterých jsou ŽB nosníky vyrobeny. Experimentálně zjištěné mezní únosnosti ŽB nosníků jsou porovnány s numericky zjištěnými hodnotami. Numerické analýzy jsou provedeny pomocí nelineárního konečně prvkového systému ATENA při využití experimentálně zjištěných a statisticky zpracovaných materiálových charakteristik.

BibTex


@inproceedings{BUT16812,
 author="Jan {Pěnčík} and Pavel {Schmid} and Petr {Daněk}",
 title="Experimentální a numerická analýza železobetonových nosníků",
 annote="Článek popisuje výrobu, přípravu, provedení a vyhodnocení statických zatěžovacích zkoušek železobetonových nosníků namáhaných čtyřbodovým ohybem při dvou alternativních okrajových podmínkách. Dále popisuje provedené zkoušky k získání materiálových charakteristik betonu a betonářské výztuže, ze kterých jsou ŽB nosníky vyrobeny. Experimentálně zjištěné mezní únosnosti ŽB nosníků jsou porovnány s numericky zjištěnými hodnotami. Numerické analýzy jsou provedeny pomocí nelineárního konečně prvkového systému ATENA při využití experimentálně zjištěných a statisticky zpracovaných materiálových charakteristik.",
 address="Škoda výzkum s.r.o.",
 booktitle="Experimentální analýza napětí 2004",
 chapter="16812",
 institution="Škoda výzkum s.r.o.",
 year="2004",
 month="july",
 pages="1--10",
 publisher="Škoda výzkum s.r.o.",
 type="conference paper"
}