Publication detail

Výsledky měření pilotní jednotky a optimalizace konstrukce- výzkumná zpráva 2018V007

PRAŽSKÝ, B. MILČÁK, P.

Original Title

Výsledky měření pilotní jednotky a optimalizace konstrukce- výzkumná zpráva 2018V007

Czech Title

Výsledky měření pilotní jednotky a optimalizace konstrukce- výzkumná zpráva 2018V007

Language

cs

Original Abstract

Předložená zpráva shrnuje výsledky experimentálních měření na nově zkonstruované komoře.

Czech abstract

Předložená zpráva shrnuje výsledky experimentálních měření na nově zkonstruované komoře.

Documents

BibTex


@techreport{BUT166408,
  author="Bořivoj {Pražský} and Pavel {Milčák}",
  title="Výsledky měření pilotní jednotky a optimalizace konstrukce- výzkumná zpráva 2018V007",
  annote="Předložená zpráva shrnuje výsledky experimentálních měření na nově zkonstruované
komoře.",
  chapter="166408",
  howpublished="print",
  year="2018",
  month="december",
  pages="1--17",
  type="report"
}