Publication detail

Jinak spojené osoby dle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 zákona o daních z příjmů v judikatuře správních soudů

BRYCHTA, K.

Original Title

Jinak spojené osoby dle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 zákona o daních z příjmů v judikatuře správních soudů

Czech Title

Jinak spojené osoby dle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 zákona o daních z příjmů v judikatuře správních soudů

Language

cs

Original Abstract

Tento příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře s vybranými závěry uvedenými v judikatuře českých správních soudů vážící se k aplikaci § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) – jmenovitě k aplikaci principu tržního odstupu u osob jinak spojených, které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty.

Czech abstract

Tento příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře s vybranými závěry uvedenými v judikatuře českých správních soudů vážící se k aplikaci § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) – jmenovitě k aplikaci principu tržního odstupu u osob jinak spojených, které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty.

Documents

BibTex


@article{BUT165046,
 author="Karel {Brychta}",
 title="Jinak spojené osoby dle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 zákona o daních z příjmů v judikatuře správních soudů",
 annote="Tento příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře s vybranými závěry uvedenými v judikatuře českých správních soudů vážící se k aplikaci § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) – jmenovitě k aplikaci principu tržního odstupu u osob jinak spojených, které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty.",
 address="Wolters Kluwer ČR",
 chapter="165046",
 howpublished="online",
 institution="Wolters Kluwer ČR",
 number="9",
 volume="2020",
 year="2020",
 month="september",
 pages="22--24",
 publisher="Wolters Kluwer ČR",
 type="journal article - other"
}