Publication detail

Analýza napjatosti v zeminách hutněných vibračním běhounem s proměnným úhlem vektoru vibrace

KAŠPÁREK, J., POKORNÝ, P., ŠEBEK, R.

Original Title

Analýza napjatosti v zeminách hutněných vibračním běhounem s proměnným úhlem vektoru vibrace

Czech Title

Analýza napjatosti v zeminách hutněných vibračním běhounem s proměnným úhlem vektoru vibrace

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek popisuje numerickou simulaci a následný hutnící experiment. Simulační proces je metodou MKP řešen jako nelineární dvourozměrná úloha. Vektor usměrněné vibrace působí při plynulém pojezdu běhounu vibračního válce v několika směrech. Výsledky numerického výpočtu jsou porovnány s experimentem. Při experimentálním ověřování jsou měřeny objemové hmotnosti a stlačení vrstev radiometrickou sondou a statickou zatěžovací deskou.

Czech abstract

Příspěvek popisuje numerickou simulaci a následný hutnící experiment. Simulační proces je metodou MKP řešen jako nelineární dvourozměrná úloha. Vektor usměrněné vibrace působí při plynulém pojezdu běhounu vibračního válce v několika směrech. Výsledky numerického výpočtu jsou porovnány s experimentem. Při experimentálním ověřování jsou měřeny objemové hmotnosti a stlačení vrstev radiometrickou sondou a statickou zatěžovací deskou.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT16490,
 author="Jaroslav {Kašpárek} and Přemysl {Pokorný} and Radek {Šebek}",
 title="Analýza napjatosti v zeminách hutněných vibračním běhounem s proměnným úhlem vektoru vibrace",
 annote="Příspěvek popisuje numerickou simulaci a následný hutnící experiment. Simulační proces je metodou MKP řešen jako nelineární dvourozměrná úloha. Vektor usměrněné vibrace působí při plynulém pojezdu běhounu vibračního válce v několika směrech. Výsledky numerického výpočtu jsou porovnány s experimentem. Při experimentálním ověřování jsou měřeny objemové hmotnosti a stlačení vrstev radiometrickou sondou a statickou zatěžovací deskou.",
 address="ÚMTMB FSI VUT v Brně",
 booktitle="Experimental Stress Analysis 2005",
 chapter="16490",
 howpublished="print",
 institution="ÚMTMB FSI VUT v Brně",
 year="2005",
 month="june",
 pages="41--47",
 publisher="ÚMTMB FSI VUT v Brně",
 type="conference paper"
}