Publication detail

Studie spalování energetického kompostu

Original Title

Studie spalování energetického kompostu

Czech Title

Studie spalování energetického kompostu

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek zpracovává parametrickou studii spalování energetického kompostu v kotli o výkonu 110 kW s pohyblivým, mechanickým roštem. V úvodu je zpracován základní popis spalování, použitého paliva a použitého kotle. Hlavní část obsahuje hodnocení vstupních a provozních podmínek na spalovací proces, transformaci chemicky vázané energie paliva na energii tepelnou, tzn. hodnocení účinnosti daného spalovacího zařízení.

Czech abstract

Příspěvek zpracovává parametrickou studii spalování energetického kompostu v kotli o výkonu 110 kW s pohyblivým, mechanickým roštem. V úvodu je zpracován základní popis spalování, použitého paliva a použitého kotle. Hlavní část obsahuje hodnocení vstupních a provozních podmínek na spalovací proces, transformaci chemicky vázané energie paliva na energii tepelnou, tzn. hodnocení účinnosti daného spalovacího zařízení.

BibTex


@inproceedings{BUT163215,
 author="Martin {Lisý} and Pavel {Milčák}",
 title="Studie spalování energetického kompostu",
 annote="Příspěvek zpracovává parametrickou studii spalování energetického kompostu v kotli o výkonu 110 kW s pohyblivým, mechanickým roštem. V úvodu je zpracován základní popis spalování, použitého paliva a použitého kotle. Hlavní část obsahuje hodnocení vstupních a provozních podmínek na spalovací proces, transformaci chemicky vázané energie paliva na energii tepelnou, tzn. hodnocení účinnosti daného spalovacího zařízení.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 chapter="163215",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2019",
 month="december",
 pages="57--64",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně"
}