Publication detail

Elementární architektura

Original Title

Elementární architektura

Czech Title

Elementární architektura

Language

cs

Original Abstract

Kniha Elementární architektura se zabývá přístupem k edukaci předcházející výuce ateliérových předmětů v prvním ročníku na fakultě architektury v Brně (Základy architektonického navrhování), konkrétně ve studiu Ponešová/Foretník (Ústav prostorové tvorby) a Gale/Sládeček (Ústav experimentální fronty). Oba přístupy jsou zasazeny do historického, sociologického, metodického i legislativního rámce. Způsob výuky je vykreslen v konkrétních metodických krocích. Knihu doplňuje popis několika případových studií, které testují význám metody designu 1:1 pro výuku a které dále zkoušejí metody výuky pro případ prvního kontaktu s architekturou v kontextu vzdělávání na základních školách. Kniha obsahuje resumé (summary) v anglickém jazyce.

Czech abstract

Kniha Elementární architektura se zabývá přístupem k edukaci předcházející výuce ateliérových předmětů v prvním ročníku na fakultě architektury v Brně (Základy architektonického navrhování), konkrétně ve studiu Ponešová/Foretník (Ústav prostorové tvorby) a Gale/Sládeček (Ústav experimentální fronty). Oba přístupy jsou zasazeny do historického, sociologického, metodického i legislativního rámce. Způsob výuky je vykreslen v konkrétních metodických krocích. Knihu doplňuje popis několika případových studií, které testují význám metody designu 1:1 pro výuku a které dále zkoušejí metody výuky pro případ prvního kontaktu s architekturou v kontextu vzdělávání na základních školách. Kniha obsahuje resumé (summary) v anglickém jazyce.

BibTex


@book{BUT162566,
 author="Barbora {Ponešová} and Jan {Foretník} and Nicol {Galeová} and Kristýna {Smržová} and Jaroslav {Drápal} and Svatopluk {Sládeček} and Zdeněk {Vejpustek} and Adéla {Hajšmanová} and Terezie {Javůrková} and Zuzana {Šperlová} and Viola {Hertelová} and Barbora {Hrončeková} and Natálie {Ivkovičová}",
 title="Elementární architektura",
 annote="Kniha Elementární architektura se zabývá přístupem k edukaci předcházející výuce ateliérových předmětů v prvním ročníku na fakultě architektury v Brně (Základy architektonického navrhování), konkrétně ve studiu Ponešová/Foretník (Ústav prostorové tvorby) a Gale/Sládeček (Ústav experimentální fronty). Oba přístupy jsou zasazeny do historického, sociologického, metodického i legislativního rámce. Způsob výuky je vykreslen v konkrétních metodických krocích.
Knihu doplňuje popis několika případových studií, které testují význám metody designu 1:1 pro výuku a které dále zkoušejí metody výuky pro případ prvního kontaktu s architekturou v kontextu vzdělávání na základních školách. Kniha obsahuje resumé (summary) v anglickém jazyce.",
 address="Fakulta architektury VUT v Brně",
 chapter="162566",
 howpublished="print",
 institution="Fakulta architektury VUT v Brně",
 year="2019",
 month="december",
 publisher="Fakulta architektury VUT v Brně",
 type="book"
}