Publication detail

Design a hodnocení učebnic pro výuku ESP

ELLEDEROVÁ, E.

Original Title

Design a hodnocení učebnic pro výuku ESP

Czech Title

Design a hodnocení učebnic pro výuku ESP

Language

cs

Original Abstract

Tato studie poskytuje konceptuální rámec designu a procesu hodnocení učebnic pro výuku ESP . První kapitola uvádí základní charakteristiky kvalitních učebnic z pohledu různých autorů, popisuje role, které učební materiály při výuce ESP plní, řeší problematiku jejich obsahu a autenticity, zabývá se faktory, které je nezbytné při vlastním designu učebnice zohlednit včetně role učitelů, kteří materiály vytváří a pracují s nimi. Klíčovou částí kapitoly je vymezení principů designu učebnice pro výuku ESP, které vychází z teorií osvojování cizího jazyka a popis samotného modelu procesu designu učebnice týkající se adaptace dostupných materiálů a tvorby nových materiálů včetně návrhu základních kroků designu jedné lekce učebnice. Druhá kapitola vychází z obecných přístupů a zásad hodnocení učebnic, diskutuje proces hodnocení učebních materiálů pro výuku ESP a uvádí příklady seznamů hodnotících kritérií (tzv. checklists), jejichž návrh představuje jeden z dílčích cílů našeho výzkumného projektu konstrukčního výzkumu učebnice pro výuku ESP.

Czech abstract

Tato studie poskytuje konceptuální rámec designu a procesu hodnocení učebnic pro výuku ESP . První kapitola uvádí základní charakteristiky kvalitních učebnic z pohledu různých autorů, popisuje role, které učební materiály při výuce ESP plní, řeší problematiku jejich obsahu a autenticity, zabývá se faktory, které je nezbytné při vlastním designu učebnice zohlednit včetně role učitelů, kteří materiály vytváří a pracují s nimi. Klíčovou částí kapitoly je vymezení principů designu učebnice pro výuku ESP, které vychází z teorií osvojování cizího jazyka a popis samotného modelu procesu designu učebnice týkající se adaptace dostupných materiálů a tvorby nových materiálů včetně návrhu základních kroků designu jedné lekce učebnice. Druhá kapitola vychází z obecných přístupů a zásad hodnocení učebnic, diskutuje proces hodnocení učebních materiálů pro výuku ESP a uvádí příklady seznamů hodnotících kritérií (tzv. checklists), jejichž návrh představuje jeden z dílčích cílů našeho výzkumného projektu konstrukčního výzkumu učebnice pro výuku ESP.

Documents

BibTex


@inbook{BUT162496,
 author="Eva {Ellederová}",
 title="Design a hodnocení učebnic pro výuku ESP",
 annote="Tato studie poskytuje konceptuální rámec designu a procesu hodnocení učebnic pro výuku ESP . První kapitola uvádí základní charakteristiky kvalitních učebnic z pohledu různých autorů, popisuje role, které učební materiály při výuce ESP plní, řeší problematiku jejich obsahu a autenticity, zabývá se faktory, které je nezbytné při vlastním designu učebnice zohlednit včetně role učitelů, kteří materiály vytváří a pracují s nimi. Klíčovou částí kapitoly je vymezení principů designu učebnice pro výuku ESP, které vychází z teorií osvojování cizího jazyka a popis samotného modelu procesu designu učebnice týkající se adaptace dostupných materiálů a tvorby nových materiálů včetně návrhu základních kroků designu jedné lekce učebnice. Druhá kapitola vychází z obecných přístupů a zásad hodnocení učebnic, diskutuje proces hodnocení učebních materiálů pro výuku ESP a uvádí příklady seznamů hodnotících kritérií (tzv. checklists), jejichž návrh představuje jeden z dílčích cílů našeho výzkumného projektu konstrukčního výzkumu učebnice pro výuku ESP.",
 address="Masarykova univerzita",
 booktitle="Výzkum v didaktice cizích jazyků II",
 chapter="162496",
 edition="Janíková, V.; Hanušová, S.",
 howpublished="print",
 institution="Masarykova univerzita",
 year="2020",
 month="february",
 pages="189--221",
 publisher="Masarykova univerzita",
 type="book chapter"
}