Publication detail

Kolagenové substráty jako trvalé náhrady defektů tkáně – in vitro a in vivo studie

Original Title

Kolagenové substráty jako trvalé náhrady defektů tkáně – in vitro a in vivo studie

Czech Title

Kolagenové substráty jako trvalé náhrady defektů tkáně – in vitro a in vivo studie

Language

cs

Original Abstract

Konferenční příspěvek se týká přípravy a biologické charakterizace kolagenových kompozitů s nanovlákennou složkou.

Czech abstract

Konferenční příspěvek se týká přípravy a biologické charakterizace kolagenových kompozitů s nanovlákennou složkou.

BibTex


@misc{BUT162490,
 author="Jana {Dorazilová} and Katarína {Kacvinská} and Veronika {Pavliňáková} and Michaela {Rampichová} and Věra {Lukášová} and Břetislav {Lipový} and Jakub {Holoubek} and Martin {Knoz} and Martin {Faldyna} and Eduard {Göpfert} and Veronika {Štěpánková} and Lucy {Vojtová}",
 title="Kolagenové substráty jako trvalé náhrady defektů tkáně – in vitro a in vivo studie",
 annote="Konferenční příspěvek se týká přípravy a biologické charakterizace kolagenových kompozitů s nanovlákennou složkou.",
 address="České vysoké učení technické v Praze",
 booktitle="Česko-slovenský kongres Mezioborové přístupy v hojení ran – sborník abstrakt",
 chapter="162490",
 howpublished="online",
 institution="České vysoké učení technické v Praze",
 year="2019",
 month="november",
 pages="33--33",
 publisher="České vysoké učení technické v Praze",
 type="abstract"
}