Publication detail

VYUŽITÍ NÁSTROJU MATLAB, SIMULINK A SIMMECHANICS PRI NÁVRHU A OPTIMALIZACI MOBILNÍCH KRÁCEJÍCÍCH ROBOTU

Original Title

VYUŽITÍ NÁSTROJU MATLAB, SIMULINK A SIMMECHANICS PRI NÁVRHU A OPTIMALIZACI MOBILNÍCH KRÁCEJÍCÍCH ROBOTU

Czech Title

VYUŽITÍ NÁSTROJU MATLAB, SIMULINK A SIMMECHANICS PRI NÁVRHU A OPTIMALIZACI MOBILNÍCH KRÁCEJÍCÍCH ROBOTU

Language

cs

Original Abstract

V~tomto článku se stručně zmíníme o~možnostech využití nástrojů Matlab, Simulink, SimMechanics v~procesu počítačového návrhu mobilního kráčejícího robotu. Zmíníme se o~řešení těchto základních úloh modelování mechatronického systému: přímá a~inverzní kinematická úloha; analýza dynamiky, modelování vlivu pohonů a~jejich řízení, vizualizace stavu a~pohybu systému, modelování interakce systému s~prostředím, realtime řízení.

Czech abstract

V~tomto článku se stručně zmíníme o~možnostech využití nástrojů Matlab, Simulink, SimMechanics v~procesu počítačového návrhu mobilního kráčejícího robotu. Zmíníme se o~řešení těchto základních úloh modelování mechatronického systému: přímá a~inverzní kinematická úloha; analýza dynamiky, modelování vlivu pohonů a~jejich řízení, vizualizace stavu a~pohybu systému, modelování interakce systému s~prostředím, realtime řízení.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT16097,
  author="Robert {Grepl}",
  title="VYUŽITÍ NÁSTROJU MATLAB, SIMULINK A SIMMECHANICS PRI NÁVRHU A OPTIMALIZACI MOBILNÍCH KRÁCEJÍCÍCH ROBOTU",
  annote="V~tomto článku se stručně zmíníme o~možnostech využití nástrojů Matlab, Simulink, SimMechanics v~procesu počítačového návrhu mobilního kráčejícího robotu. Zmíníme se o~řešení těchto základních úloh modelování mechatronického systému: přímá a~inverzní kinematická úloha; analýza dynamiky, modelování vlivu pohonů a~jejich řízení, vizualizace stavu a~pohybu systému, modelování interakce systému s~prostředím, realtime řízení.",
  booktitle="Technical Computing, Prague 2005",
  chapter="16097",
  year="2005",
  month="november",
  pages="37",
  type="conference paper"
}