Publication detail

Vliv konfigurace testu na mezní napětí v soudržnosti GFRP prutů

JANUŠ, O. GIRGLE, F. BODNÁROVÁ, L. KOSTIHA, V. ŠTĚPÁNEK, P.

Original Title

Vliv konfigurace testu na mezní napětí v soudržnosti GFRP prutů

Czech Title

Vliv konfigurace testu na mezní napětí v soudržnosti GFRP prutů

Language

cs

Original Abstract

Článek si klade za cíl stanovit vliv různých konfigurací testu na chování v soudržnosti opískovaných GFRP (Glass Fibre Reinforced Polymers) prutů s betonem. Soudržnost byla testována pomocí standartních pull-out testů (dle ACI 440.3), modifikovaných pull-out testů s excentricky umístěným prutem a také pomocí nosníkových zkoušek (dle RILEM). Získané výsledky potvrdily vysokou účinnost testované opískované povrchové úpravy prutu. Byl však vypozorován významný vliv konfigurace testu na dosažené mezní napětí v soudržnosti. Značný vliv měla také tloušťka betonové krycí vrstvy.

Czech abstract

Článek si klade za cíl stanovit vliv různých konfigurací testu na chování v soudržnosti opískovaných GFRP (Glass Fibre Reinforced Polymers) prutů s betonem. Soudržnost byla testována pomocí standartních pull-out testů (dle ACI 440.3), modifikovaných pull-out testů s excentricky umístěným prutem a také pomocí nosníkových zkoušek (dle RILEM). Získané výsledky potvrdily vysokou účinnost testované opískované povrchové úpravy prutu. Byl však vypozorován významný vliv konfigurace testu na dosažené mezní napětí v soudržnosti. Značný vliv měla také tloušťka betonové krycí vrstvy.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT160945,
 author="Ondřej {Januš} and František {Girgle} and Lenka {Bodnárová} and Vojtěch {Kostiha} and Petr {Štěpánek}",
 title="Vliv konfigurace testu na mezní napětí v soudržnosti GFRP prutů",
 annote="Článek si klade za cíl stanovit vliv různých konfigurací testu na chování v soudržnosti opískovaných GFRP (Glass Fibre Reinforced Polymers) prutů s betonem. Soudržnost byla testována pomocí standartních pull-out testů (dle ACI 440.3), modifikovaných pull-out testů s excentricky umístěným prutem a také pomocí nosníkových zkoušek (dle RILEM). Získané výsledky potvrdily vysokou účinnost testované opískované povrchové úpravy prutu. Byl však vypozorován významný vliv konfigurace testu na dosažené mezní napětí v soudržnosti. Značný vliv měla také tloušťka betonové krycí vrstvy.",
 address="SEKURKON s.r.o.",
 booktitle="16. Konference Speciální Betony",
 chapter="160945",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="SEKURKON s.r.o.",
 year="2019",
 month="october",
 pages="96--101",
 publisher="SEKURKON s.r.o.",
 type="conference paper"
}