Publication detail

Chování GFRP výztuže při působení víceosého namáhání - experimentální studie

Original Title

Chování GFRP výztuže při působení víceosého namáhání - experimentální studie

Czech Title

Chování GFRP výztuže při působení víceosého namáhání - experimentální studie

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek je zaměřen do oblasti návrhu betonových konstrukcí vyztužených moderními kompozitními materiály (FRP výztuž; Fibre Reinforced Polymer). Prezentuje aktuální poznatky z řešení problematiky souběžného působení tahového a smykového namáhání. Jsou uvedeny výsledky získané experimentálně na sadách vzorků GFRP výztuže (Glass Fibre Reinforced Polymer – výztuž se skelnými nosnými vlákny). Text též poukazuje na skutečnost, že dostupné návrhové podklady neposkytují dostatečně spolehlivé výsledky a mohou nadhodnotit únosnost prvku. Závěry jsou proto formulovány především s ohledem na jejich praktické využití při návrhu tohoto moderního materiálu.

Czech abstract

Příspěvek je zaměřen do oblasti návrhu betonových konstrukcí vyztužených moderními kompozitními materiály (FRP výztuž; Fibre Reinforced Polymer). Prezentuje aktuální poznatky z řešení problematiky souběžného působení tahového a smykového namáhání. Jsou uvedeny výsledky získané experimentálně na sadách vzorků GFRP výztuže (Glass Fibre Reinforced Polymer – výztuž se skelnými nosnými vlákny). Text též poukazuje na skutečnost, že dostupné návrhové podklady neposkytují dostatečně spolehlivé výsledky a mohou nadhodnotit únosnost prvku. Závěry jsou proto formulovány především s ohledem na jejich praktické využití při návrhu tohoto moderního materiálu.

BibTex


@inproceedings{BUT160935,
 author="Vojtěch {Kostiha} and František {Girgle} and Ondřej {Januš} and Ivana {Švaříčková} and Petr {Štěpánek}",
 title="Chování GFRP výztuže při působení víceosého namáhání - experimentální studie",
 annote="Příspěvek je zaměřen do oblasti návrhu betonových konstrukcí vyztužených moderními kompozitními materiály (FRP výztuž; Fibre Reinforced Polymer). Prezentuje aktuální poznatky z řešení problematiky souběžného působení tahového a smykového namáhání. Jsou uvedeny výsledky získané experimentálně na sadách vzorků GFRP výztuže (Glass Fibre Reinforced Polymer – výztuž se skelnými nosnými vlákny). Text též poukazuje na skutečnost, že dostupné návrhové podklady neposkytují dostatečně spolehlivé výsledky a mohou nadhodnotit únosnost prvku. Závěry jsou proto formulovány především s ohledem na jejich praktické využití při návrhu tohoto moderního materiálu.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="Sborník ke konferenci 26. Betonářské dny 2019",
 chapter="160935",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2019",
 month="november",
 pages="1--7",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI",
 type="conference paper"
}