Publication detail

Analýza signálu polovodičového fotonásobiče pro detekci velmi slabých laserových pulzů

Original Title

Analýza signálu polovodičového fotonásobiče pro detekci velmi slabých laserových pulzů

Czech Title

Analýza signálu polovodičového fotonásobiče pro detekci velmi slabých laserových pulzů

Language

cs

Original Abstract

Polovodičový fotonásobič je relativně nový prvek pro detekci slabých optických pulzů. Jeho základem je matice lavinových fotodiod, které pracují v režimu jednofotonové detekce, tj. jejich závěrné napětí je nastaveno tak, že dopadající foton vyvolá lavinový průraz. Článek se zabývá aplikací fotonásobiče v dálkoměru, kde detektor pracuje s nezanedbatelným zářením pozadí. Pro tento typ detektoru byl popsán statistický model, ze kterého vyplývají fyzikální limity detekce a podmínky optimálního příjmu.

Czech abstract

Polovodičový fotonásobič je relativně nový prvek pro detekci slabých optických pulzů. Jeho základem je matice lavinových fotodiod, které pracují v režimu jednofotonové detekce, tj. jejich závěrné napětí je nastaveno tak, že dopadající foton vyvolá lavinový průraz. Článek se zabývá aplikací fotonásobiče v dálkoměru, kde detektor pracuje s nezanedbatelným zářením pozadí. Pro tento typ detektoru byl popsán statistický model, ze kterého vyplývají fyzikální limity detekce a podmínky optimálního příjmu.

BibTex


@inproceedings{BUT159812,
 author="Zdeněk {Kolka} and Viera {Biolková} and Otakar {Wilfert} and Michal {Kubíček} and Peter {Barcík}",
 title="Analýza signálu polovodičového fotonásobiče pro detekci velmi slabých laserových pulzů",
 annote="Polovodičový fotonásobič je relativně nový prvek pro detekci slabých optických pulzů. Jeho základem je matice lavinových fotodiod, které pracují v režimu jednofotonové detekce, tj. jejich závěrné napětí je nastaveno tak, že dopadající foton vyvolá lavinový průraz. Článek se zabývá aplikací fotonásobiče v dálkoměru, kde detektor pracuje s nezanedbatelným zářením pozadí. Pro tento typ detektoru byl popsán statistický model, ze kterého vyplývají fyzikální limity detekce a podmínky optimálního příjmu.",
 address="Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Královopolská 147, 612 64 Brno",
 booktitle="Sborník příspěvků multioborové konference LASER59",
 chapter="159812",
 howpublished="print",
 institution="Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Královopolská 147, 612 64 Brno",
 year="2019",
 month="october",
 pages="1--2",
 publisher="Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Královopolská 147, 612 64 Brno",
 type="conference paper"
}