Publication detail

Deformace hybridních fyzikálně-kovalentních hydrogelů zesítěných pomocí modrého světla

Original Title

Deformace hybridních fyzikálně-kovalentních hydrogelů zesítěných pomocí modrého světla

Czech Title

Deformace hybridních fyzikálně-kovalentních hydrogelů zesítěných pomocí modrého světla

Language

cs

Original Abstract

Hybridní fyzikálně-kovalentní makromolekulární sítě obsahují dva typy uzlů obsažené v jedné síti. Hydrogely z triblokového kopolymeru PLGA-PEG-PLGA modifikované anhydridem kyseliny itakonové prezentované v tomto příspěvku obsahují micely jako fyzikální uzly a dodatečně jsou zesítěné chemickými vazbami pomocí modré složky viditelného světla, které není pro živé organismy nebezpečné (jako např. UV záření).

Czech abstract

Hybridní fyzikálně-kovalentní makromolekulární sítě obsahují dva typy uzlů obsažené v jedné síti. Hydrogely z triblokového kopolymeru PLGA-PEG-PLGA modifikované anhydridem kyseliny itakonové prezentované v tomto příspěvku obsahují micely jako fyzikální uzly a dodatečně jsou zesítěné chemickými vazbami pomocí modré složky viditelného světla, které není pro živé organismy nebezpečné (jako např. UV záření).

BibTex


@misc{BUT159663,
 author="Jan {Žídek} and Lenka {Michlovská} and Jana {Brtníková} and Lucy {Vojtová}",
 title="Deformace hybridních fyzikálně-kovalentních hydrogelů zesítěných pomocí modrého světla",
 annote="Hybridní fyzikálně-kovalentní makromolekulární sítě obsahují dva typy uzlů obsažené v jedné síti. Hydrogely z triblokového kopolymeru PLGA-PEG-PLGA modifikované anhydridem kyseliny itakonové prezentované v tomto příspěvku obsahují micely jako fyzikální uzly a dodatečně jsou zesítěné chemickými vazbami pomocí modré složky viditelného světla, které není pro živé organismy nebezpečné (jako např. UV záření).",
 address="české vysoké učení technické v Praze",
 booktitle="Biomateriály a jejich povrchy XII.",
 chapter="159663",
 howpublished="print",
 institution="české vysoké učení technické v Praze",
 year="2019",
 month="september",
 pages="37--37",
 publisher="české vysoké učení technické v Praze",
 type="abstract"
}