Publication detail

Výzkumná zpráva popisující výběr vhodných metod datové analýzy a matematického modelování prognózy produkce odpadů (Výsledek V6).

Original Title

Výzkumná zpráva popisující výběr vhodných metod datové analýzy a matematického modelování prognózy produkce odpadů (Výsledek V6).

Czech Title

Výzkumná zpráva popisující výběr vhodných metod datové analýzy a matematického modelování prognózy produkce odpadů (Výsledek V6).

Language

cs

Original Abstract

V rámci Výsledku V6 byly testovány metody pro modelování produkce odpadů a jejich prognózy do budoucnosti. Výběr těchto testovaných přístupů vychází z rešerší práce Výsledku V5. Testované přístupy lze rozdělit do dvou oblastí: metody založené na korelaci v datech a analýza časových řad. Výsledky ukázaly, že pro vyšší územní celky, tj. státní a krajskou úroveň, je možné sestavit modely pro popis vazeb mezi uvažovanými faktory a aktuální produkcí odpadů založené na regresní analýze. Právě pro státní a krajskou úroveň vykazují modely uspokojivé výsledky. Naopak pro nižší územní členění jsou modely pouze informativního rázu bez možnosti koncepčního využití. Využití regresních modelů (popřípadě metod založených na strojovém učení) pro prognózování produkce odpadů je možné pouze v případě, kdy jsou k dispozici prognózy vysvětlujících socio-ekonomických a demografických dat. Slibné výsledky poskytly testovací výpočty z pohledu analýz časových řad. Na základě dílčích výsledků se jeví analýza trendové složky v kombinaci s demografickými projekcemi jako vhodná metoda pro popis základních scénářů produkce odpadů pro následné činnosti.

Czech abstract

V rámci Výsledku V6 byly testovány metody pro modelování produkce odpadů a jejich prognózy do budoucnosti. Výběr těchto testovaných přístupů vychází z rešerší práce Výsledku V5. Testované přístupy lze rozdělit do dvou oblastí: metody založené na korelaci v datech a analýza časových řad. Výsledky ukázaly, že pro vyšší územní celky, tj. státní a krajskou úroveň, je možné sestavit modely pro popis vazeb mezi uvažovanými faktory a aktuální produkcí odpadů založené na regresní analýze. Právě pro státní a krajskou úroveň vykazují modely uspokojivé výsledky. Naopak pro nižší územní členění jsou modely pouze informativního rázu bez možnosti koncepčního využití. Využití regresních modelů (popřípadě metod založených na strojovém učení) pro prognózování produkce odpadů je možné pouze v případě, kdy jsou k dispozici prognózy vysvětlujících socio-ekonomických a demografických dat. Slibné výsledky poskytly testovací výpočty z pohledu analýz časových řad. Na základě dílčích výsledků se jeví analýza trendové složky v kombinaci s demografickými projekcemi jako vhodná metoda pro popis základních scénářů produkce odpadů pro následné činnosti.

BibTex


@techreport{BUT159553,
  author="Martin {Pavlas} and Radovan {Šomplák} and Veronika {Smejkalová} and Martin {Rosecký} and Zbyněk {Bouda} and Jana {Suzová} and Jan {Roupec} and Lenka {Szásziová} and Pavel {Popela} and Jakub {Kůdela}",
  title="Výzkumná zpráva popisující výběr vhodných metod datové analýzy a matematického modelování prognózy produkce odpadů (Výsledek V6).",
  annote="V rámci Výsledku V6 byly testovány metody pro modelování produkce odpadů a jejich prognózy do budoucnosti. Výběr těchto testovaných přístupů vychází z rešerší práce Výsledku V5. Testované přístupy lze rozdělit do dvou oblastí: metody založené na korelaci v datech a analýza časových řad. Výsledky ukázaly, že pro vyšší územní celky, tj. státní a krajskou úroveň, je možné sestavit modely pro popis vazeb mezi uvažovanými faktory a aktuální produkcí odpadů založené na regresní analýze. Právě pro státní a krajskou úroveň vykazují modely uspokojivé výsledky. Naopak pro nižší územní členění jsou modely pouze informativního rázu bez možnosti koncepčního využití. Využití regresních modelů (popřípadě metod založených na strojovém učení) pro prognózování produkce odpadů je možné pouze v případě, kdy jsou k dispozici prognózy vysvětlujících socio-ekonomických a demografických dat. Slibné výsledky poskytly testovací výpočty z pohledu analýz časových řad. Na základě dílčích výsledků se jeví analýza trendové složky v kombinaci s demografickými projekcemi jako vhodná metoda pro popis základních scénářů produkce odpadů pro následné činnosti.",
  chapter="159553",
  year="2019",
  month="september",
  type="report"
}