Publication detail

Vliv způsobu přípravy a přídavek biodegradabilního polymerního aditiva na morfologii kompozitních kostních cementů

Original Title

Vliv způsobu přípravy a přídavek biodegradabilního polymerního aditiva na morfologii kompozitních kostních cementů

Czech Title

Vliv způsobu přípravy a přídavek biodegradabilního polymerního aditiva na morfologii kompozitních kostních cementů

Language

cs

Original Abstract

V následující studii byl sledován vliv způsobu přípravy a přídavek polymerního biodegradabilního aditiva na strukturu injektabilního kostního cementu ovlivňující regeneraci kostní tkáně. Polymer-fosfátový kostní cement založený na biodegradabilním termocitlivém kopolymeru kyseliny polymléčné, polyglykolové a polyethylenglykolu a resorbovatelném TCP, byl modifikován jak z hlediska zvýšení porozity mechanickým napěněním, tak i přídavkem vláken polykaprolatkonu (PCL) s Pluronicem.

Czech abstract

V následující studii byl sledován vliv způsobu přípravy a přídavek polymerního biodegradabilního aditiva na strukturu injektabilního kostního cementu ovlivňující regeneraci kostní tkáně. Polymer-fosfátový kostní cement založený na biodegradabilním termocitlivém kopolymeru kyseliny polymléčné, polyglykolové a polyethylenglykolu a resorbovatelném TCP, byl modifikován jak z hlediska zvýšení porozity mechanickým napěněním, tak i přídavkem vláken polykaprolatkonu (PCL) s Pluronicem.

BibTex


@misc{BUT159463,
 author="Jana {Brtníková} and Matej {Dzurov} and Kristýna {Valová} and Veronika {Grézlová} and Edgar Benjamin {Montufar Jimenez} and Tomáš {Zikmund} and Jozef {Kaiser} and Jan {Žídek} and Klára {Lysáková} and Lenka {Michlovská} and Matěj {Buzgo} and Michala {Rampichová} and Lucy {Vojtová}",
 title="Vliv způsobu přípravy a přídavek biodegradabilního polymerního aditiva na morfologii kompozitních kostních cementů",
 annote="V následující studii byl sledován vliv způsobu přípravy a přídavek polymerního biodegradabilního aditiva na strukturu injektabilního kostního cementu ovlivňující regeneraci kostní tkáně. Polymer-fosfátový kostní cement založený na biodegradabilním termocitlivém kopolymeru kyseliny polymléčné, polyglykolové a polyethylenglykolu a resorbovatelném TCP, byl modifikován jak z hlediska zvýšení porozity mechanickým napěněním, tak i přídavkem vláken polykaprolatkonu (PCL) s Pluronicem.",
 address="České vysoké učení technické v Praze",
 booktitle="Biomateriály a jejich povrchy XII.",
 chapter="159463",
 howpublished="print",
 institution="České vysoké učení technické v Praze",
 year="2019",
 month="september",
 pages="56--56",
 publisher="České vysoké učení technické v Praze",
 type="abstract"
}