Publication detail

Bilaminární kožní dermální náhrada: Vliv stabilního FGF2 na kapilární denzitu sledovanou pomocí modelů ex-ovo a in vivo

KNOZ, M. LIPOVÝ, B. HOLOUBEK, J. ŽÍDEK, J. MUCHOVÁ, J. PAVLIŇÁKOVÁ, V. ŠTĚPÁNKOVÁ, V. PAVLOVSKÝ, Z. FALDYNA, M. GÖPFERT, E. DAMBORSKÝ, J. HEARNDEN, V. VOJTOVÁ, L.

Original Title

Bilaminární kožní dermální náhrada: Vliv stabilního FGF2 na kapilární denzitu sledovanou pomocí modelů ex-ovo a in vivo

Czech Title

Bilaminární kožní dermální náhrada: Vliv stabilního FGF2 na kapilární denzitu sledovanou pomocí modelů ex-ovo a in vivo

Language

cs

Original Abstract

Dermální náhrady jsou stále používanějším prostředkem v metodice léčby ztrátových defektů kůže v plné tloušťce, akutních i chronických. Neovaskularizace nabývá kruciální důležitosti v rámci hojení defektu (zlepšuje metabolické i oxygenační poměry hojící se tkáně, umožňuje migraci růstových faktorů atd.)

Czech abstract

Dermální náhrady jsou stále používanějším prostředkem v metodice léčby ztrátových defektů kůže v plné tloušťce, akutních i chronických. Neovaskularizace nabývá kruciální důležitosti v rámci hojení defektu (zlepšuje metabolické i oxygenační poměry hojící se tkáně, umožňuje migraci růstových faktorů atd.)

Documents

BibTex


@misc{BUT159451,
 author="Martin {Knoz} and Břetislav {Lipový} and Jakub {Holoubek} and Jan {Žídek} and Johana {Muchová} and Veronika {Pavliňáková} and Veronika {Štěpánková} and Zdeněk {Pavlovský} and Martin {Faldyna} and Eduard {Göpfert} and Jiří {Damborský} and Vanessa {Hearnden} and Lucy {Vojtová}",
 title="Bilaminární kožní dermální náhrada: Vliv stabilního FGF2 na kapilární denzitu sledovanou pomocí modelů ex-ovo a in vivo",
 annote="Dermální náhrady jsou stále používanějším prostředkem v metodice léčby ztrátových defektů kůže v plné tloušťce, akutních i chronických. Neovaskularizace nabývá kruciální důležitosti v rámci hojení defektu (zlepšuje metabolické i oxygenační poměry hojící se tkáně, umožňuje migraci růstových faktorů atd.)",
 address="MSD, spol. s.r.o.",
 booktitle="XI. mezinárodní konference Bioimplantologie 2019",
 chapter="159451",
 howpublished="print",
 institution="MSD, spol. s.r.o.",
 year="2019",
 month="april",
 pages="49--49",
 publisher="MSD, spol. s.r.o.",
 type="abstract"
}