Publication detail

Vliv přídavku biogenních nanočástic na vlastnosti polymer-fosfátového kostního cementu

Original Title

Vliv přídavku biogenních nanočástic na vlastnosti polymer-fosfátového kostního cementu

Czech Title

Vliv přídavku biogenních nanočástic na vlastnosti polymer-fosfátového kostního cementu

Language

cs

Original Abstract

Práce se zabývá kostním cementem modifikovaným o biogenní nanočástice. Hlavním cílem je omezit léčbu antibiotiky, která jsou v dnešní době často nadužívána.

Czech abstract

Práce se zabývá kostním cementem modifikovaným o biogenní nanočástice. Hlavním cílem je omezit léčbu antibiotiky, která jsou v dnešní době často nadužívána.

BibTex


@misc{BUT159274,
 author="Veronika {Grézlová} and Lenka {Michlovská} and Silvia {Kočiová} and Kristýna {Šmerková} and Pavel {Diviš} and Petr {Poláček} and Lucy {Vojtová}",
 title="Vliv přídavku biogenních nanočástic na vlastnosti polymer-fosfátového kostního cementu",
 annote="Práce se zabývá kostním cementem modifikovaným o biogenní nanočástice. Hlavním cílem je omezit léčbu antibiotiky, která jsou v dnešní době často nadužívána.",
 address="Veterinární a farmaceutická univerzita Brno",
 booktitle="Květinův den
Mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů",
 chapter="159274",
 howpublished="print",
 institution="Veterinární a farmaceutická univerzita Brno",
 year="2019",
 month="may",
 pages="8--8",
 publisher="Veterinární a farmaceutická univerzita Brno",
 type="abstract"
}