Publication detail

Numerické zpracování výsledků expertních analýz pomocí matice rizik

Original Title

Numerické zpracování výsledků expertních analýz pomocí matice rizik

Czech Title

Numerické zpracování výsledků expertních analýz pomocí matice rizik

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá možnostmi numerického zpracování expertních analýz při použití matice rizik. Pro obvyklý způsob výpočtu rizika není běžná podoba matice rizik odpovídající. Pro často používanou podobu matice rizika je navržen modifkovaný výpočet rizika. V článku jsou popsány varianty numerických výstupů z matice rizik, mimo jiné pomocí nástrojů fuzzy logiky.

Czech abstract

Článek se zabývá možnostmi numerického zpracování expertních analýz při použití matice rizik. Pro obvyklý způsob výpočtu rizika není běžná podoba matice rizik odpovídající. Pro často používanou podobu matice rizika je navržen modifkovaný výpočet rizika. V článku jsou popsány varianty numerických výstupů z matice rizik, mimo jiné pomocí nástrojů fuzzy logiky.

BibTex


@article{BUT159204,
 author="Petr {Šimůnek} and Ivana {Laníková} and Petr {Štěpánek} and Jakub {Venclovský} and Lukáš {Junek}",
 title="Numerické zpracování výsledků expertních analýz pomocí matice rizik",
 annote="Článek se zabývá možnostmi numerického zpracování expertních analýz při použití matice rizik. Pro obvyklý způsob výpočtu rizika není běžná podoba matice rizik odpovídající. Pro často používanou podobu matice rizika je navržen modifkovaný výpočet rizika. V článku jsou popsány varianty numerických výstupů z matice rizik, mimo jiné pomocí nástrojů fuzzy logiky.",
 address="CERM",
 chapter="159204",
 doi="10.13164/SI.2019.3.46",
 howpublished="print",
 institution="CERM",
 number="3",
 volume="30",
 year="2019",
 month="october",
 pages="46--50",
 publisher="CERM",
 type="journal article - other"
}