Publication detail

Aplikace algorytmů genetickůého plrogramování pro optimalizaci betonových konstrukcí

Original Title

Aplikace algorytmů genetickůého plrogramování pro optimalizaci betonových konstrukcí

Czech Title

Aplikace algorytmů genetickůého plrogramování pro optimalizaci betonových konstrukcí

Language

cs

BibTex


@inproceedings{BUT1588,
 author="Petr {Štěpánek}",
 title="Aplikace algorytmů genetickůého plrogramování pro optimalizaci betonových konstrukcí",
 address="Technical University of Košice",
 booktitle="Sborník z konference ""Staticko konštručné a stavebno fyzikálne problémy stavebných konštrukc",
 chapter="1588",
 institution="Technical University of Košice",
 year="2000",
 month="january",
 pages="162-179",
 publisher="Technical University of Košice",
 type="conference paper"
}