Publication detail

Vylepšení metody výpočtu globálního tempa v rámci beat tracking systému na základě Teagerova-Kaiserova energetického operátoru

Original Title

Vylepšení metody výpočtu globálního tempa v rámci beat tracking systému na základě Teagerova-Kaiserova energetického operátoru

Czech Title

Vylepšení metody výpočtu globálního tempa v rámci beat tracking systému na základě Teagerova-Kaiserova energetického operátoru

Language

cs

Original Abstract

Systémy pro detekci hudebních not a dob se využívají ve vědním oboru "music information retrieval" (MIR) pro výpočet globálního tempa (GT) a časových pozic dob v hudebních nahrávkách. Cílem této práce je implementace vylepšení již existujícího detektoru not a beat tracking systému. Vylepšení je založeno na Teagerově-Kaiserově energetickém operátoru (TKEO), který je použit ve fázi předzpracování signálu před výpočtem pozic hudebních not. Představená metoda je nejprve testována – je zjištěno, jak přesně dokáže určit GT a následně je použita na databázi smyčcových kvartetů. Výsledky naznačují, že TKEO dokáže zvýšit přesnost výpočtu GT vůči původnímu konvenčnímu systému bez použití TKEO. Navrhovaný systém by mohl být použit pro analýzu interpretačních změn ve smyčcových kvartetech.

Czech abstract

Systémy pro detekci hudebních not a dob se využívají ve vědním oboru "music information retrieval" (MIR) pro výpočet globálního tempa (GT) a časových pozic dob v hudebních nahrávkách. Cílem této práce je implementace vylepšení již existujícího detektoru not a beat tracking systému. Vylepšení je založeno na Teagerově-Kaiserově energetickém operátoru (TKEO), který je použit ve fázi předzpracování signálu před výpočtem pozic hudebních not. Představená metoda je nejprve testována – je zjištěno, jak přesně dokáže určit GT a následně je použita na databázi smyčcových kvartetů. Výsledky naznačují, že TKEO dokáže zvýšit přesnost výpočtu GT vůči původnímu konvenčnímu systému bez použití TKEO. Navrhovaný systém by mohl být použit pro analýzu interpretačních změn ve smyčcových kvartetech.

BibTex


@inproceedings{BUT158385,
 author="Matěj {Ištvánek} and Zdeněk {Smékal}",
 title="Vylepšení metody výpočtu globálního tempa v rámci beat tracking systému na základě Teagerova-Kaiserova energetického operátoru",
 annote="Systémy pro detekci hudebních not a dob se využívají ve vědním oboru "music information retrieval" (MIR) pro výpočet globálního tempa (GT) a časových pozic dob v hudebních nahrávkách. Cílem této práce je implementace vylepšení již existujícího detektoru not a beat tracking systému. Vylepšení je založeno na Teagerově-Kaiserově energetickém operátoru (TKEO), který je použit ve fázi předzpracování signálu před výpočtem pozic hudebních not. Představená metoda je nejprve testována – je zjištěno, jak přesně dokáže určit GT a následně je použita na databázi smyčcových kvartetů. Výsledky naznačují, že TKEO dokáže zvýšit přesnost výpočtu GT vůči původnímu konvenčnímu systému bez použití TKEO. Navrhovaný systém by mohl být použit pro analýzu interpretačních změn ve smyčcových kvartetech.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 booktitle="Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019",
 chapter="158385",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 year="2019",
 month="april",
 pages="398--400",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 type="conference paper"
}