Publication detail

Z badań nad zależnością między energią zderzenia a deformacją pojazdu

Original Title

Z badań nad zależnością między energią zderzenia a deformacją pojazdu

Language

pl

Original Abstract

Analiza deformacji pojazdu, bądź energii deformacji powstałej w wyniku zderzenia, stanowi jeden z zasadniczych elementów analizy wypadku drogowego. Celem artykułu jest prezentacja oraz ocena różnych metod dokumentowania powypadkowych deformacji pojazdu. Artykuł opisuje również warunki zastosowania poszczególnych metod oraz poziom ich skomplikowania. Na konkretnych przykładach opisany został proces oceny zakresu deformacji pojazdu, z wykorzystaniem określonych metod. Analiza wykazała związek pomiędzy energią kinetyczną pojazdu, powstałymi odkształceniami pojazdu oraz wiekiem pojazdu.

BibTex


@article{BUT158003,
 author="Pavlína {Moravcová} and Roman {Mikulec} and Kateřina {Bucsuházy} and Martin {Bilík} and Martina {Kostíková}",
 title="Z badań nad zależnością między energią zderzenia a deformacją pojazdu",
 annote="Analiza deformacji pojazdu, bądź energii deformacji powstałej w wyniku zderzenia, stanowi jeden z zasadniczych elementów analizy wypadku drogowego. Celem artykułu jest prezentacja oraz ocena różnych metod dokumentowania powypadkowych deformacji pojazdu. Artykuł opisuje również warunki zastosowania poszczególnych metod oraz poziom ich skomplikowania. Na konkretnych przykładach opisany został proces oceny zakresu deformacji pojazdu, z wykorzystaniem określonych metod. Analiza wykazała związek pomiędzy energią kinetyczną pojazdu, powstałymi odkształceniami pojazdu oraz wiekiem pojazdu.",
 chapter="158003",
 howpublished="print",
 number="2",
 volume="1",
 year="2019",
 month="february",
 pages="45--61",
 type="journal article - other"
}