Publication detail

Případová studie: stanovení EES vozidla

Original Title

Případová studie: stanovení EES vozidla

Czech Title

Případová studie: stanovení EES vozidla

Language

cs

Original Abstract

Součástí soudně inženýrské praxe je analýza silničních nehod a tvorba znaleckých posudků. Při komplexní analýze dopravních nehod, zjišťování řešení vlastního střetu a předstřetového pohybu, je zapotřebí správně posoudit kinetickou energii přetvořenou na deformační práci. Jedním z důležitých parametrů při řešení střetu je deformační energie pohlcená deformačními zónami vozidla při nárazu do překážky. V rámci znaleckých posudků se k určení deformační energie využívá tzv. odborný odhad energetické ekvivalentní rychlosti (dále jen EES), a to na základě trvalých deformací vozidla. Na případové studii je následně demonstrován postup vyhodnocení rozsahu deformace vozidla s využitím metody 3D zobrazení a 2D zobrazení a její následná analýza.

Czech abstract

Součástí soudně inženýrské praxe je analýza silničních nehod a tvorba znaleckých posudků. Při komplexní analýze dopravních nehod, zjišťování řešení vlastního střetu a předstřetového pohybu, je zapotřebí správně posoudit kinetickou energii přetvořenou na deformační práci. Jedním z důležitých parametrů při řešení střetu je deformační energie pohlcená deformačními zónami vozidla při nárazu do překážky. V rámci znaleckých posudků se k určení deformační energie využívá tzv. odborný odhad energetické ekvivalentní rychlosti (dále jen EES), a to na základě trvalých deformací vozidla. Na případové studii je následně demonstrován postup vyhodnocení rozsahu deformace vozidla s využitím metody 3D zobrazení a 2D zobrazení a její následná analýza.

BibTex


@inproceedings{BUT157774,
  author="Pavlína {Moravcová} and Kateřina {Bucsuházy} and Martin {Bilík}",
  title="Případová studie: stanovení EES vozidla",
  annote="Součástí soudně inženýrské praxe je analýza silničních nehod a tvorba znaleckých posudků. Při komplexní analýze dopravních nehod, zjišťování řešení vlastního střetu a předstřetového pohybu, je zapotřebí správně posoudit kinetickou energii přetvořenou na deformační práci. Jedním z důležitých parametrů při řešení střetu je deformační energie pohlcená deformačními zónami vozidla při nárazu do překážky. V rámci znaleckých posudků se k určení deformační energie využívá tzv. odborný odhad energetické ekvivalentní rychlosti (dále jen EES), a to na základě trvalých deformací vozidla. Na případové studii je následně demonstrován postup vyhodnocení rozsahu deformace vozidla s využitím metody 3D zobrazení a 2D zobrazení a její následná analýza.",
  booktitle="11. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA 2019",
  chapter="157774",
  howpublished="online",
  year="2019",
  month="april",
  pages="50--58"
}