Publication detail

Options for use of glass recyclate from photovoltaic panels for concrete masonry units

STEHLÍK, M. KNAPOVÁ, J. KOSTKA, V.

Original Title

Možnosti využití skelného recyklátu z fotovoltaických panelů pro betonové zdicí prvky

Czech Title

Možnosti využití skelného recyklátu z fotovoltaických panelů pro betonové zdicí prvky

English Title

Options for use of glass recyclate from photovoltaic panels for concrete masonry units

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se týká možnosti užití skelného recyklátu z fotovoltaických panelů pro výrobu zdicích prvků. Hodnotí vlastnosti suroviny a pevnosti vyrobených betonových bloků.

Czech abstract

Příspěvek se týká možnosti užití skelného recyklátu z fotovoltaických panelů pro výrobu zdicích prvků. Hodnotí vlastnosti suroviny a pevnosti vyrobených betonových bloků.

English abstract

The paper deals with the possibilities for use of glass recyclate from photovoltaic panels for concrete masonry units. It evaluates the properties of raw material and the strength of produced concrete blocks.

Keywords

glass recyclate;photovoltaic panels;glass recyclate concrete;concrete masonry units;compression strength

Released

04.04.2019

Publisher

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5728-7

Book

Recycling 2019

Edition

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Edition number

1

Pages from

61

Pages to

67

Pages count

7

BibTex


@inproceedings{BUT157112,
 author="Michal {Stehlík} and Jana {Knapová} and Vojtěch {Kostka}",
 title="Možnosti využití skelného recyklátu z fotovoltaických panelů pro betonové zdicí prvky",
 annote="Příspěvek se týká možnosti užití skelného recyklátu z fotovoltaických panelů pro výrobu zdicích prvků. Hodnotí vlastnosti suroviny a pevnosti vyrobených betonových bloků.",
 address="VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 booktitle="Recycling 2019",
 chapter="157112",
 edition="VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 year="2019",
 month="april",
 pages="61--67",
 publisher="VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 type="conference paper"
}