Publication detail

Dvoufázový tok uvnitř effervescent trysky, vliv provozního režimu na stabilitu

Original Title

Dvoufázový tok uvnitř effervescent trysky, vliv provozního režimu na stabilitu

Czech Title

Dvoufázový tok uvnitř effervescent trysky, vliv provozního režimu na stabilitu

Language

cs

Original Abstract

Trysky typu effervescent umožňují generovat kvalitní sprej při poměrně nízkém tlaku provozních médií. V některých provozních režimech však vykazují sklon k nestabilnímu chování. V článku je popsána nová metodika měření nestabilit spreje založená na vyhodnocení tlakových fluktuací ve směšovací komoře trysky. Metoda je aplikována na jednoduchém modelu trysky, výsledky měření jsou analyzovány s ohledem na provozní režim trysky daný tlakem ve směšovací komoře a průtokem kapaliny.

Czech abstract

Trysky typu effervescent umožňují generovat kvalitní sprej při poměrně nízkém tlaku provozních médií. V některých provozních režimech však vykazují sklon k nestabilnímu chování. V článku je popsána nová metodika měření nestabilit spreje založená na vyhodnocení tlakových fluktuací ve směšovací komoře trysky. Metoda je aplikována na jednoduchém modelu trysky, výsledky měření jsou analyzovány s ohledem na provozní režim trysky daný tlakem ve směšovací komoře a průtokem kapaliny.

BibTex


@inproceedings{BUT15540,
 author="Jan {Jedelský} and Jan {Otáhal} and Miroslav {Jícha}",
 title="Dvoufázový tok uvnitř effervescent trysky, vliv provozního režimu na stabilitu",
 annote="Trysky typu effervescent umožňují generovat kvalitní sprej při poměrně nízkém tlaku provozních médií. V některých provozních režimech však vykazují sklon k nestabilnímu chování. V článku je popsána nová metodika měření nestabilit spreje založená na vyhodnocení tlakových fluktuací ve směšovací komoře trysky. Metoda je aplikována na jednoduchém modelu trysky, výsledky měření jsou analyzovány s ohledem na provozní režim trysky daný tlakem ve směšovací komoře a průtokem kapaliny.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Setkání kateder hydromechaniky a termomechaniky",
 chapter="15540",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2005",
 month="january",
 pages="30",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}