Publication detail

Interlaminární smyková pevnost FRP výztuže – experimentální studie

Original Title

Interlaminární smyková pevnost FRP výztuže – experimentální studie

Czech Title

Interlaminární smyková pevnost FRP výztuže – experimentální studie

Language

cs

Original Abstract

Kompozitní pruty jsou vyráběny pultruzí - kontinuálním procesem výroby vyztužených pryskyřic. Z tohoto důvodu je nutné sledovat homogenitu výroby. Přirozené je najít levný a spolehlivý způsob výstupní kontroly. V článku je představena upravená konfigurace zkoušky podélného smyku kompozitních prutů vycházející z normy ASTM D 4475. Cílem experimentálního programu je ověření možnosti použití zkoušky tříbodovým ohybem k hodnocení kvality pryskyřice a kontaktu pryskyřice/vlákno. Charakteristiky pryskyřice jsou ve velké míře ovlivněny i působením alkalického prostředí. Odolnost pryskyřice vystavené těmto vlivům byla pomocí řešené zkoušky rovněž určena. Na dvou typech kompozitní výztuže byl vypozorován značný vliv alkalického prostředí na interlaminární smykovou pevnost FRP prutů.

Czech abstract

Kompozitní pruty jsou vyráběny pultruzí - kontinuálním procesem výroby vyztužených pryskyřic. Z tohoto důvodu je nutné sledovat homogenitu výroby. Přirozené je najít levný a spolehlivý způsob výstupní kontroly. V článku je představena upravená konfigurace zkoušky podélného smyku kompozitních prutů vycházející z normy ASTM D 4475. Cílem experimentálního programu je ověření možnosti použití zkoušky tříbodovým ohybem k hodnocení kvality pryskyřice a kontaktu pryskyřice/vlákno. Charakteristiky pryskyřice jsou ve velké míře ovlivněny i působením alkalického prostředí. Odolnost pryskyřice vystavené těmto vlivům byla pomocí řešené zkoušky rovněž určena. Na dvou typech kompozitní výztuže byl vypozorován značný vliv alkalického prostředí na interlaminární smykovou pevnost FRP prutů.

BibTex


@inproceedings{BUT155388,
  author="Ondřej {Januš} and Petr {Štěpánek}",
  title="Interlaminární smyková pevnost FRP výztuže – experimentální studie",
  annote="Kompozitní pruty jsou vyráběny pultruzí - kontinuálním procesem výroby vyztužených pryskyřic. Z tohoto důvodu je nutné sledovat homogenitu výroby. Přirozené je najít levný a spolehlivý způsob výstupní kontroly. V článku je představena upravená konfigurace zkoušky podélného smyku kompozitních prutů vycházející z normy ASTM D 4475. Cílem experimentálního programu je ověření možnosti použití zkoušky tříbodovým ohybem k hodnocení kvality pryskyřice a kontaktu pryskyřice/vlákno. Charakteristiky pryskyřice jsou ve velké míře ovlivněny i působením alkalického prostředí. Odolnost pryskyřice vystavené těmto vlivům byla pomocí řešené zkoušky rovněž určena. Na dvou typech kompozitní výztuže byl vypozorován značný vliv alkalického prostředí na interlaminární smykovou pevnost FRP prutů.",
  booktitle="Sborník příspěvků Juniorstav 2019",
  chapter="155388",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2019",
  month="january",
  pages="1--6",
  type="conference paper"
}