Publication detail

Porovnání paliv pro fluidní zplyňování

BALÁŠ, M. MILČÁK, P. LISÝ, M.

Original Title

Porovnání paliv pro fluidní zplyňování

Czech Title

Porovnání paliv pro fluidní zplyňování

Language

cs

Original Abstract

Biomasa je velmi žádaný obnovitelný zdroj energie. Její velkou výhodou oproti jiným zdrojům (např. větru či slunečnímu záření) je její stabilita. Problém je, že jednotlivé druhy biomasy mají rozdílné vlastnosti a to ovlivňuje možnosti jejich využití. Zplyňování je jednou z několika technologií, pomocí kterých lze biomasu energeticky využít. Cílem článku je souhrn poznatků z porovnávání aplikace separátu z bioplynové stanice na poloprovozním zplyňovacím zařízení s aplikací běžnějších druhů biomasy, zejména dřevní hmoty a agromateriálu. Pro porovnání byly provedeny a porovnány hrubý rozbor paliv a, prvkové složení. Dále jsou porovnány výsledky složení a dalších vlastností generovaného plynu.

Czech abstract

Biomasa je velmi žádaný obnovitelný zdroj energie. Její velkou výhodou oproti jiným zdrojům (např. větru či slunečnímu záření) je její stabilita. Problém je, že jednotlivé druhy biomasy mají rozdílné vlastnosti a to ovlivňuje možnosti jejich využití. Zplyňování je jednou z několika technologií, pomocí kterých lze biomasu energeticky využít. Cílem článku je souhrn poznatků z porovnávání aplikace separátu z bioplynové stanice na poloprovozním zplyňovacím zařízení s aplikací běžnějších druhů biomasy, zejména dřevní hmoty a agromateriálu. Pro porovnání byly provedeny a porovnány hrubý rozbor paliv a, prvkové složení. Dále jsou porovnány výsledky složení a dalších vlastností generovaného plynu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT153403,
 author="Marek {Baláš} and Pavel {Milčák} and Martin {Lisý}",
 title="Porovnání paliv pro fluidní zplyňování",
 annote="Biomasa je velmi žádaný obnovitelný zdroj energie. Její velkou výhodou oproti jiným zdrojům (např. větru či slunečnímu záření) je její stabilita. Problém je, že jednotlivé druhy biomasy mají rozdílné vlastnosti a to ovlivňuje možnosti jejich využití. Zplyňování je jednou z několika technologií, pomocí kterých lze biomasu energeticky využít. Cílem článku je souhrn poznatků z porovnávání aplikace separátu z bioplynové stanice na poloprovozním zplyňovacím zařízení s aplikací běžnějších druhů biomasy, zejména dřevní hmoty a agromateriálu. Pro porovnání byly provedeny a porovnány hrubý rozbor paliv a, prvkové složení. Dále jsou porovnány výsledky složení a dalších vlastností generovaného plynu.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 booktitle="Energie z biomasy XIX",
 chapter="153403",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 year="2018",
 month="december",
 pages="5--13",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 type="conference paper"
}