Publication detail

Vytvoření metodiky kvalitativního a kvantitativního stanovení esterů mastných alkoholů, alkanolamidů, aminoamidů

Original Title

Vytvoření metodiky kvalitativního a kvantitativního stanovení esterů mastných alkoholů, alkanolamidů, aminoamidů

Czech Title

Vytvoření metodiky kvalitativního a kvantitativního stanovení esterů mastných alkoholů, alkanolamidů, aminoamidů

Language

cs

Original Abstract

V rámci spolupráce s firmou Enaspol, která byla podpořena inovačními vouchery, byla vtyvořena závěrečná zpráva, která obsahuje metodologii pro kvantitativní stanovení mastných kyselin, alaknolamidů a a minoamidů pomocí chromatografických technik.

Czech abstract

V rámci spolupráce s firmou Enaspol, která byla podpořena inovačními vouchery, byla vtyvořena závěrečná zpráva, která obsahuje metodologii pro kvantitativní stanovení mastných kyselin, alaknolamidů a a minoamidů pomocí chromatografických technik.

BibTex


@misc{BUT153361,
  author="Jiří {Smilek} and Filip {Mravec} and Ludmila {Mravcová}",
  title="Vytvoření metodiky kvalitativního a kvantitativního stanovení esterů mastných alkoholů, alkanolamidů, aminoamidů",
  annote="V rámci spolupráce s firmou Enaspol, která byla podpořena inovačními vouchery, byla vtyvořena závěrečná zpráva, která obsahuje metodologii pro kvantitativní stanovení mastných kyselin, alaknolamidů a a minoamidů pomocí chromatografických technik.",
  chapter="153361",
  howpublished="online",
  year="2018",
  month="december",
  pages="1--38"
}