Publication detail

Určování citlivosti světelných zdrojů na kolísání napětí pomocí přenosových funkcí ve frekvenční oblasti a jejich aplikace

Drápela Jiří

Original Title

Určování citlivosti světelných zdrojů na kolísání napětí pomocí přenosových funkcí ve frekvenční oblasti a jejich aplikace

Czech Title

Určování citlivosti světelných zdrojů na kolísání napětí pomocí přenosových funkcí ve frekvenční oblasti a jejich aplikace

Language

cs

Original Abstract

Cílem příspěvku je popsat systém určování citlivosti a odolnosti světelných zdrojů na kolísání napájecího napětí a zároveň popsat míru vlivu jednotlivých prvků zdrojů světla. Pokud budeme uvažovat zářivky je rozhodující princip, typ, zapojení a dimenzování předřadníku a typ zářivky, její výkon, geometrie, ale i typ luminoforu. Zpracování výsledků bude orientováno na jejich využití při návrhu osvětlovacích soustav, ale i pro stanovení obecného postupu pro případné potřebné zvýšení odolnosti stávajících osvětlovacích soustav.

Czech abstract

Cílem příspěvku je popsat systém určování citlivosti a odolnosti světelných zdrojů na kolísání napájecího napětí a zároveň popsat míru vlivu jednotlivých prvků zdrojů světla. Pokud budeme uvažovat zářivky je rozhodující princip, typ, zapojení a dimenzování předřadníku a typ zářivky, její výkon, geometrie, ale i typ luminoforu. Zpracování výsledků bude orientováno na jejich využití při návrhu osvětlovacích soustav, ale i pro stanovení obecného postupu pro případné potřebné zvýšení odolnosti stávajících osvětlovacích soustav.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT15331,
 author="Jiří {Drápela}",
 title="Určování citlivosti světelných zdrojů na kolísání napětí pomocí přenosových funkcí ve frekvenční oblasti a jejich aplikace",
 annote="Cílem příspěvku je popsat systém určování citlivosti a odolnosti světelných zdrojů na kolísání napájecího napětí a zároveň popsat míru vlivu jednotlivých prvků zdrojů světla. Pokud budeme uvažovat zářivky je rozhodující princip, typ, zapojení a dimenzování předřadníku a typ zářivky, její výkon, geometrie, ale i typ luminoforu. Zpracování výsledků bude orientováno na jejich využití při návrhu osvětlovacích soustav, ale i pro stanovení obecného postupu pro případné potřebné zvýšení odolnosti stávajících osvětlovacích soustav.",
 address="VŠB-TU Ostrava",
 booktitle="Kurz osvětlovací techniky XXIV",
 chapter="15331",
 howpublished="print",
 institution="VŠB-TU Ostrava",
 year="2005",
 month="october",
 pages="41--45",
 publisher="VŠB-TU Ostrava",
 type="conference paper"
}