Publication detail

Atributy developera a developerské činnosti ve stavebnictví – případ České republiky

KALOVÁ, D. BRYCHTA, K.

Original Title

Atributy developera a developerské činnosti ve stavebnictví – případ České republiky

Czech Title

Atributy developera a developerské činnosti ve stavebnictví – případ České republiky

Language

cs

Original Abstract

Záměrem příspěvku je vymezit atributy developerské činnosti ve stavebnictví v podmínkách ČR. Pro lepší uchopení problematiky a s přihlédnutím k vymezenému cíli a způsobu jeho naplnění autoři zvolili kvalitativní výzkum. Atributy developera byly vymezeny s využitím poznatků uvedených v odborné literatuře a na základě výzkumu, kterému bylo podrobeno 27 členů Asociace developerů z. s. Ze zkoumaného vzorku vyplynula mj. převaha zahraniční majetkové kontroly u sledovaných subjektů; výsledky rovněž prokazují zapojení sledovaných subjektů do širších holdingových struktur. Relativně malý počet zaměstnanců u sledovaných subjektů ve spojení s dalšími faktory a ukazateli indikuje fakt, že i v podmínkách ČR je pro developerské projekty ve stavebnictví využíván tzv. institut Special Purpose Vehicle.

Czech abstract

Záměrem příspěvku je vymezit atributy developerské činnosti ve stavebnictví v podmínkách ČR. Pro lepší uchopení problematiky a s přihlédnutím k vymezenému cíli a způsobu jeho naplnění autoři zvolili kvalitativní výzkum. Atributy developera byly vymezeny s využitím poznatků uvedených v odborné literatuře a na základě výzkumu, kterému bylo podrobeno 27 členů Asociace developerů z. s. Ze zkoumaného vzorku vyplynula mj. převaha zahraniční majetkové kontroly u sledovaných subjektů; výsledky rovněž prokazují zapojení sledovaných subjektů do širších holdingových struktur. Relativně malý počet zaměstnanců u sledovaných subjektů ve spojení s dalšími faktory a ukazateli indikuje fakt, že i v podmínkách ČR je pro developerské projekty ve stavebnictví využíván tzv. institut Special Purpose Vehicle.

Documents

BibTex


@article{BUT152124,
 author="Dagmar {Kalová} and Karel {Brychta}",
 title="Atributy developera a developerské činnosti ve stavebnictví – případ České republiky",
 annote="Záměrem příspěvku je vymezit atributy developerské činnosti ve stavebnictví v podmínkách ČR. Pro lepší uchopení problematiky a s přihlédnutím k vymezenému cíli a způsobu jeho naplnění autoři zvolili kvalitativní výzkum. Atributy developera byly vymezeny s využitím poznatků uvedených v odborné literatuře a na základě výzkumu, kterému bylo podrobeno 27 členů Asociace developerů z. s. Ze zkoumaného vzorku vyplynula mj. převaha zahraniční majetkové kontroly u sledovaných subjektů; výsledky rovněž prokazují zapojení sledovaných subjektů do širších holdingových struktur. Relativně malý počet zaměstnanců u sledovaných subjektů ve spojení s dalšími faktory a ukazateli indikuje fakt, že i v podmínkách ČR je pro developerské projekty ve stavebnictví využíván tzv. institut Special Purpose Vehicle.",
 address="AKADEMIE STING, o.p.s.",
 chapter="152124",
 howpublished="online",
 institution="AKADEMIE STING, o.p.s.",
 number="3",
 volume="2018",
 year="2018",
 month="september",
 pages="23--39",
 publisher="AKADEMIE STING, o.p.s.",
 type="journal article - other"
}