Publication detail

Nekovová výztuž do betonu - experimentální ověření dlouhodobých mechanických vlastností

Original Title

Nekovová výztuž do betonu - experimentální ověření dlouhodobých mechanických vlastností

Czech Title

Nekovová výztuž do betonu - experimentální ověření dlouhodobých mechanických vlastností

Language

cs

Original Abstract

Širšímu využití kompozitních výztuží v aplikačních oblastech betonových konstrukcí vystavených agresivnímu prostředí v současnosti brání omezené množství dostupných informací o jejich dlouhodobém chování. Vlastnosti výztuží na bázi skleněných vláken jsou přitom negativně ovlivněny především vysokým pH, teplotou a typem působícího zatížení. Je zřejmé, že v rámci určení návrhových hodnot materiálových charakteristik musí být uvážena životnost konstrukce a s tím i související předpokládaná délka expozice danému prostředí. Text příspěvku se z tohoto důvodu zabývá problematikou stanovení dlouhodobých mechanických charakteristik tohoto moderního výztužného materiálu.

Czech abstract

Širšímu využití kompozitních výztuží v aplikačních oblastech betonových konstrukcí vystavených agresivnímu prostředí v současnosti brání omezené množství dostupných informací o jejich dlouhodobém chování. Vlastnosti výztuží na bázi skleněných vláken jsou přitom negativně ovlivněny především vysokým pH, teplotou a typem působícího zatížení. Je zřejmé, že v rámci určení návrhových hodnot materiálových charakteristik musí být uvážena životnost konstrukce a s tím i související předpokládaná délka expozice danému prostředí. Text příspěvku se z tohoto důvodu zabývá problematikou stanovení dlouhodobých mechanických charakteristik tohoto moderního výztužného materiálu.

BibTex


@inproceedings{BUT151581,
 author="František {Girgle} and Ondřej {Januš} and Vojtěch {Kostiha} and Petr {Štěpánek} and Jan {Prokeš}",
 title="Nekovová výztuž do betonu - experimentální ověření dlouhodobých mechanických vlastností",
 annote="Širšímu využití kompozitních výztuží v aplikačních oblastech betonových konstrukcí vystavených agresivnímu prostředí v současnosti brání omezené množství dostupných informací o jejich dlouhodobém chování. Vlastnosti výztuží na bázi skleněných vláken jsou přitom negativně ovlivněny především vysokým pH, teplotou a typem působícího zatížení. Je zřejmé, že v rámci určení návrhových hodnot materiálových charakteristik musí být uvážena životnost konstrukce a s tím i související předpokládaná délka expozice danému prostředí. Text příspěvku se z tohoto důvodu zabývá problematikou stanovení dlouhodobých mechanických charakteristik tohoto moderního výztužného materiálu.",
 address="Slovenská technická univerzita v Bratislave",
 booktitle="BETONÁRSKE DNI 2018, Zborník príspevkov",
 chapter="151581",
 howpublished="online",
 institution="Slovenská technická univerzita v Bratislave",
 year="2018",
 month="november",
 pages="365--370",
 publisher="Slovenská technická univerzita v Bratislave",
 type="conference paper"
}