Publication detail

Vliv alkality a teploty prostředí na dlouhodobé vlastnosti GFRP výztuže

GIRGLE, F. BODNÁROVÁ, L. JANUŠ, O. KOSTIHA, V.

Original Title

Vliv alkality a teploty prostředí na dlouhodobé vlastnosti GFRP výztuže

Czech Title

Vliv alkality a teploty prostředí na dlouhodobé vlastnosti GFRP výztuže

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se věnuje aktuální problematice stanovení dlouhodobé spolehlivosti nekovové výztuže v betonových konstrukcích. Alkalické prostředí betonu o pH vyšším než 12,0 působí na skleněná vlákna degradačně, přičemž tato degradace se projevuje snížením jejich mechanických charakteristik, což má za následek snížení tahové pevnosti celého kompozitu. Článek sumarizuje doposud dosažené výsledky probíhajícího experimentálního programu, který má za cíl tento vliv kvantifikovat.

Czech abstract

Příspěvek se věnuje aktuální problematice stanovení dlouhodobé spolehlivosti nekovové výztuže v betonových konstrukcích. Alkalické prostředí betonu o pH vyšším než 12,0 působí na skleněná vlákna degradačně, přičemž tato degradace se projevuje snížením jejich mechanických charakteristik, což má za následek snížení tahové pevnosti celého kompozitu. Článek sumarizuje doposud dosažené výsledky probíhajícího experimentálního programu, který má za cíl tento vliv kvantifikovat.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT151560,
 author="František {Girgle} and Lenka {Bodnárová} and Ondřej {Januš} and Vojtěch {Kostiha}",
 title="Vliv alkality a teploty prostředí na dlouhodobé vlastnosti GFRP výztuže",
 annote="Příspěvek se věnuje aktuální problematice stanovení dlouhodobé spolehlivosti nekovové výztuže v betonových konstrukcích. Alkalické prostředí betonu o pH vyšším než 12,0 působí na skleněná vlákna degradačně, přičemž tato degradace se projevuje snížením jejich mechanických charakteristik, což má za následek snížení tahové pevnosti celého kompozitu. Článek sumarizuje doposud dosažené výsledky probíhajícího experimentálního programu, který má za cíl tento vliv kvantifikovat.",
 address="SEKURKON s.r.o.",
 booktitle="15. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků",
 chapter="151560",
 howpublished="online",
 institution="SEKURKON s.r.o.",
 year="2018",
 month="october",
 pages="60--66",
 publisher="SEKURKON s.r.o.",
 type="conference paper"
}