Publication detail

Tvarová optimalizace usměrňovacích prvků pro rozstřikovací uzávěry

Original Title

Tvarová optimalizace usměrňovacích prvků pro rozstřikovací uzávěry

Czech Title

Tvarová optimalizace usměrňovacích prvků pro rozstřikovací uzávěry

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje výsledky výzkumu zaměřeného na optimalizaci tvaru osově symetrických usměrňovacích prvků pro rozstřikovací uzávěry. Předmětem tvarové optimalizace bylo nalezení mezních hodnot vybraných geometrických charakteristik usměrňovacího prvku kruhového příčného průřezu složeného ze vstupní difuzorové části a prizmatické výstupní části. V rámci optimalizace byla pomocí numerického modelu hledána minimální délka prizmatické části a minimální úhel odklonu difuzorové části usměrňovacího prvku. Kritériem bylo usměrnění výtokového paprsku bez zpětného ostřiku a přestřiku při úplném provozním rozsahu otvírání uzávěru. Získané mezní hodnoty byly ověřeny na zmenšeném fyzikálním modelu a byly drobně korigovány. Výsledný tvar je popsán bezrozměrnými charakteristikami, což usnadní další aplikaci do projekční i výzkumné praxe.

Czech abstract

Článek popisuje výsledky výzkumu zaměřeného na optimalizaci tvaru osově symetrických usměrňovacích prvků pro rozstřikovací uzávěry. Předmětem tvarové optimalizace bylo nalezení mezních hodnot vybraných geometrických charakteristik usměrňovacího prvku kruhového příčného průřezu složeného ze vstupní difuzorové části a prizmatické výstupní části. V rámci optimalizace byla pomocí numerického modelu hledána minimální délka prizmatické části a minimální úhel odklonu difuzorové části usměrňovacího prvku. Kritériem bylo usměrnění výtokového paprsku bez zpětného ostřiku a přestřiku při úplném provozním rozsahu otvírání uzávěru. Získané mezní hodnoty byly ověřeny na zmenšeném fyzikálním modelu a byly drobně korigovány. Výsledný tvar je popsán bezrozměrnými charakteristikami, což usnadní další aplikaci do projekční i výzkumné praxe.

Documents

BibTex


@article{BUT151445,
 author="Adam {Nehudek} and Jan {Šulc}",
 title="Tvarová optimalizace usměrňovacích prvků pro rozstřikovací uzávěry",
 annote="Článek popisuje výsledky výzkumu zaměřeného na optimalizaci tvaru osově symetrických usměrňovacích prvků pro rozstřikovací uzávěry. Předmětem tvarové optimalizace bylo nalezení mezních hodnot vybraných geometrických charakteristik usměrňovacího prvku kruhového příčného průřezu složeného ze vstupní difuzorové části a prizmatické výstupní části. V rámci optimalizace byla pomocí numerického modelu hledána minimální délka prizmatické části a minimální úhel odklonu difuzorové části usměrňovacího prvku. Kritériem bylo usměrnění výtokového paprsku bez zpětného ostřiku a přestřiku při úplném provozním rozsahu otvírání uzávěru. Získané mezní hodnoty byly ověřeny na zmenšeném fyzikálním modelu a byly drobně korigovány. Výsledný tvar je popsán bezrozměrnými charakteristikami, což usnadní další aplikaci do projekční i výzkumné praxe.",
 address="Vodní hospodářství, spol. s r.o.",
 chapter="151445",
 howpublished="print",
 institution="Vodní hospodářství, spol. s r.o.",
 number="11",
 volume="2018",
 year="2018",
 month="november",
 pages="5--8",
 publisher="Vodní hospodářství, spol. s r.o.",
 type="journal article - other"
}