Publication detail

Identifikace korozní odolnosti betonů vůči hladovým vodám s agresivním oxidem uhličitým

Original Title

Identifikace korozní odolnosti betonů vůči hladovým vodám s agresivním oxidem uhličitým

Czech Title

Identifikace korozní odolnosti betonů vůči hladovým vodám s agresivním oxidem uhličitým

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek pojednává o metodě a výsledcích srovnávání odolnosti betonů vůči účinkům vyluhující koroze. Konkrétně popsaný experiment byl zaměřen na porovnání odolnosti tří variant převážně vysokohodnotných betonů v prostředí hladové vody s agresivním oxidem uhličitým. Pro optimalizaci délky laboratorní zkoušky nebyly zkoušeny přímo tyto betony, nýbrž od nich odvozené „Modelové malty“, které z hlediska požadovaných informací plnohodnotně nahradily primární betony Součástí příspěvku je proto i popis způsobu odvození modelové malty od známého či uvažovaného složení betonu. Samotná korozní zkouška byla koncipována jako dvojnásobně komparativní. Uvedeny jsou všechny zásadní výsledky zkoušky, které potvrzují efektivnost použité komparativní metody – odolnost jednotlivých variant betonů se podařilo jednoznačně odlišit.

Czech abstract

Příspěvek pojednává o metodě a výsledcích srovnávání odolnosti betonů vůči účinkům vyluhující koroze. Konkrétně popsaný experiment byl zaměřen na porovnání odolnosti tří variant převážně vysokohodnotných betonů v prostředí hladové vody s agresivním oxidem uhličitým. Pro optimalizaci délky laboratorní zkoušky nebyly zkoušeny přímo tyto betony, nýbrž od nich odvozené „Modelové malty“, které z hlediska požadovaných informací plnohodnotně nahradily primární betony Součástí příspěvku je proto i popis způsobu odvození modelové malty od známého či uvažovaného složení betonu. Samotná korozní zkouška byla koncipována jako dvojnásobně komparativní. Uvedeny jsou všechny zásadní výsledky zkoušky, které potvrzují efektivnost použité komparativní metody – odolnost jednotlivých variant betonů se podařilo jednoznačně odlišit.

BibTex


@inproceedings{BUT151435,
 author="Dalibor {Kocáb} and Ivailo {Terzijski} and Jiří {Strnad} and Petr {Štěpánek} and Michal {Ševčík}",
 title="Identifikace korozní odolnosti betonů vůči hladovým vodám s agresivním oxidem uhličitým",
 annote="Příspěvek pojednává o metodě a výsledcích srovnávání odolnosti betonů vůči účinkům vyluhující koroze. Konkrétně popsaný experiment byl zaměřen na porovnání odolnosti tří variant převážně vysokohodnotných betonů v prostředí hladové vody s agresivním oxidem uhličitým. Pro optimalizaci délky laboratorní zkoušky nebyly zkoušeny přímo tyto betony, nýbrž od nich odvozené „Modelové malty“, které z hlediska požadovaných informací plnohodnotně nahradily primární betony Součástí příspěvku je proto i popis způsobu odvození modelové malty od známého či uvažovaného složení betonu. Samotná korozní zkouška byla koncipována jako dvojnásobně komparativní. Uvedeny jsou všechny zásadní výsledky zkoušky, které potvrzují efektivnost použité komparativní metody – odolnost jednotlivých variant betonů se podařilo jednoznačně odlišit.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="25. Betonářské dny 2018 Sborník příspěvků konference",
 chapter="151435",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2018",
 month="november",
 pages="1--7",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI",
 type="conference paper"
}