Publication detail

Vliv zkušební konfigurace na mezní napětí v soudržnosti GFRP výztuží

Original Title

Vliv zkušební konfigurace na mezní napětí v soudržnosti GFRP výztuží

Czech Title

Vliv zkušební konfigurace na mezní napětí v soudržnosti GFRP výztuží

Language

cs

Original Abstract

Je známo, že v případě ocelové betonářské výztuže konfigurace testu ovlivňuje dosažené výsledky mezního napětí v soudržnosti. Tento vliv ale doposud není dostatečně kvantifikován pro kompozitní (FRP) výztuž. Příspěvek uvádí dílčí výsledky z probíhajícího experimentálního programu, který se zabývá stanovením soudržnosti GFRP výztuže (kompozitní výztuž na bázi skleněných vláken) s betonem, a to s ohledem na vliv povrchové úpravy a zkušební konfigurace. V textu je prezentována upravená nosníková zkouška a také pull-out zkouška s excentricky umístěným prutem. Soudržnost je zkoumána na prutech s povrchovou úpravou opískováním křemičitým pískem a také na prutech s vyfrézovanými žebírky. Opískované pruty vykazují rozdílné chování v soudržnosti v porovnání s žebírkovými pruty a to vlivem rozdílného mechanismu přenosu sil z výztuže do betonu. Značný vliv na chování výztuže v soudržnosti má i tloušťka krycí vrstvy betonu a způsob vyztužení vzorku.

Czech abstract

Je známo, že v případě ocelové betonářské výztuže konfigurace testu ovlivňuje dosažené výsledky mezního napětí v soudržnosti. Tento vliv ale doposud není dostatečně kvantifikován pro kompozitní (FRP) výztuž. Příspěvek uvádí dílčí výsledky z probíhajícího experimentálního programu, který se zabývá stanovením soudržnosti GFRP výztuže (kompozitní výztuž na bázi skleněných vláken) s betonem, a to s ohledem na vliv povrchové úpravy a zkušební konfigurace. V textu je prezentována upravená nosníková zkouška a také pull-out zkouška s excentricky umístěným prutem. Soudržnost je zkoumána na prutech s povrchovou úpravou opískováním křemičitým pískem a také na prutech s vyfrézovanými žebírky. Opískované pruty vykazují rozdílné chování v soudržnosti v porovnání s žebírkovými pruty a to vlivem rozdílného mechanismu přenosu sil z výztuže do betonu. Značný vliv na chování výztuže v soudržnosti má i tloušťka krycí vrstvy betonu a způsob vyztužení vzorku.

BibTex


@inproceedings{BUT151376,
 author="Ondřej {Januš} and František {Girgle} and Vojtěch {Kostiha} and Petr {Štěpánek} and Pavel {Šulák}",
 title="Vliv zkušební konfigurace na mezní napětí v soudržnosti GFRP výztuží",
 annote="Je známo, že v případě ocelové betonářské výztuže konfigurace testu ovlivňuje dosažené výsledky mezního napětí v soudržnosti. Tento vliv ale doposud není dostatečně kvantifikován pro kompozitní (FRP) výztuž. Příspěvek uvádí dílčí výsledky z probíhajícího experimentálního programu, který se zabývá stanovením soudržnosti GFRP výztuže (kompozitní výztuž na bázi skleněných vláken) s betonem, a to s ohledem na vliv povrchové úpravy a zkušební konfigurace. V textu je prezentována upravená nosníková zkouška a také pull-out zkouška s excentricky umístěným prutem. Soudržnost je zkoumána na prutech s povrchovou úpravou opískováním křemičitým pískem a také na prutech s vyfrézovanými žebírky. Opískované pruty vykazují rozdílné chování v soudržnosti v porovnání s žebírkovými pruty a to vlivem rozdílného mechanismu přenosu sil z výztuže do betonu. Značný vliv na chování výztuže v soudržnosti má i tloušťka krycí vrstvy betonu a způsob vyztužení vzorku.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="Sborník ke konferenci 25. Betonářské dny 2018",
 chapter="151376",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2018",
 month="november",
 pages="1--9",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI",
 type="conference paper"
}