Publication detail

Snížení energetické náročnosti na malých ČOV do 2000 EO

HOFERKOVÁ, L. HOLBA, M. MATYSÍKOVÁ, J. MACHÁČEK, J. PĚCHA, J. BÁTORA, B. PTÁČEK, M. RADIL, L. SMÍLEK, P.

Original Title

Snížení energetické náročnosti na malých ČOV do 2000 EO

Czech Title

Snížení energetické náročnosti na malých ČOV do 2000 EO

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zaměřuje na snížení energetické spotřeby ČOV od energetického benchmarkingu, možnosti úspor, až po reálné návrhy a aplikace řešení na zvolené ČOV. Malé a střední čistírny do 2000 ekvivalentních obyvatel (EO) jsou zvoleny záměrně, neboť mají vyšší náklady na m3 vyčištěné vody a je jich přibližně třetina z celkového počtu.

Czech abstract

Tento článek se zaměřuje na snížení energetické spotřeby ČOV od energetického benchmarkingu, možnosti úspor, až po reálné návrhy a aplikace řešení na zvolené ČOV. Malé a střední čistírny do 2000 ekvivalentních obyvatel (EO) jsou zvoleny záměrně, neboť mají vyšší náklady na m3 vyčištěné vody a je jich přibližně třetina z celkového počtu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT151197,
 author="Lenka {Hoferková} and Marek {Holba} and Jana {Matysíková} and Jan {Macháček} and Jiří {Pěcha} and Branislav {Bátora} and Michal {Ptáček} and Lukáš {Radil} and Petr {Smílek}",
 title="Snížení energetické náročnosti na malých ČOV do 2000 EO",
 annote="Tento článek se zaměřuje na snížení energetické spotřeby ČOV od energetického benchmarkingu, možnosti úspor, až po reálné návrhy a aplikace řešení na zvolené ČOV. Malé a střední čistírny do 2000 ekvivalentních obyvatel (EO) jsou zvoleny záměrně, neboť mají vyšší náklady na m3 vyčištěné vody a je jich přibližně třetina z celkového počtu.",
 address="Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky",
 booktitle="Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018",
 chapter="151197",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky",
 year="2018",
 month="october",
 pages="1--6",
 publisher="Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky"
}