Publication detail

Evaluation of University Quality via Fuzzy Logic

DOSTÁL, P. KRULJACOVÁ, A.

Original Title

Evaluation of University Quality via Fuzzy Logic

Czech Title

Vyhodnocení kvality univerzity s využitím fuzzy logiky

English Title

Evaluation of University Quality via Fuzzy Logic

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The aim of the article is the presentation of the use of fuzzy interface system for the evaluation of university quality (EUQ). Theoretical background about quality and evaluation of universities is shortly described. The fuzzy logic theory has had successful applications in evaluations. The processes are focused on private and public universities. The created fuzzy interface model helps in decentralization of evaluation to be standardized, reproduced, and documented. The evaluation of universities plays important roles in educational process.

Czech abstract

Cílem článku je prezentace využití systému fuzzy logiky pro hodnocení vysokoškolské kvality (EUQ). Jsou stručně popsány teoretické poznatky o kvalitě a hodnocení univerzit . Teorie fuzzy logiky má úspěšné uplatnění v hodnoceních. Procesy jsou zaměřeny na soukromé a veřejné vysoké školy. Vytvořený model fuzzy logiky pomáhá při decentralizaci hodnocení být standardizován, reprodukován a zdokumentován. Hodnocení vysokých škol hraje důležitou roli ve vzdělávacím procesu.

English abstract

The aim of the article is the presentation of the use of fuzzy interface system for the evaluation of university quality (EUQ). Theoretical background about quality and evaluation of universities is shortly described. The fuzzy logic theory has had successful applications in evaluations. The processes are focused on private and public universities. The created fuzzy interface model helps in decentralization of evaluation to be standardized, reproduced, and documented. The evaluation of universities plays important roles in educational process.

Keywords

quality evaluation, fuzzy interface system, soft computing, fuzzy logic, universities

Released

15.11.2018

Publisher

International Business Information Management Association (IBIMA)

Location

Seville, Spain

ISBN

978-0-9998551-1-9

Book

Inovation Management and Education Excellence through Vision 2020

Edition number

1.

Pages from

1368

Pages to

1375

Pages count

7

BibTex


@inproceedings{BUT150993,
 author="Petr {Dostál} and Anna {Kruljacová}",
 title="Evaluation of University Quality via Fuzzy Logic",
 annote="The aim of the article is the presentation of the use of fuzzy interface system for the evaluation of university quality (EUQ). Theoretical background about quality and evaluation of universities is shortly described. The fuzzy logic theory has had successful applications in evaluations. The processes are focused on private and public universities. The created fuzzy interface model helps in decentralization of evaluation to be standardized, reproduced, and documented. The evaluation of universities plays important roles in educational process.
",
 address="International Business Information Management Association (IBIMA)",
 booktitle="Inovation Management and Education Excellence through Vision 2020",
 chapter="150993",
 howpublished="online",
 institution="International Business Information Management Association (IBIMA)",
 year="2018",
 month="november",
 pages="1368--1375",
 publisher="International Business Information Management Association (IBIMA)",
 type="conference paper"
}