Publication detail

Fotonický Spoj pro Speciální Aplikaci

Original Title

Fotonický Spoj pro Speciální Aplikaci

Czech Title

Fotonický Spoj pro Speciální Aplikaci

Language

cs

Original Abstract

Motivací pro využití plně fotonického bezkabelového spoje (FPL) při přenosu informace byla syntéza výhod laserového záření a optické vláknové technologie. Laserový vysílač je schopen generovat optickou koherentní vlnu s divergencí v řádech μrad. Optický svazek může obsahovat více optických kanálů a některý kanál může mít funkci majáku sloužícího k přesnému zamíření laserového vysílače na optický přijímač, aby signálové fotony byly do jádra přijímacího optického vlákna zavedeny s maximální účinností.

Czech abstract

Motivací pro využití plně fotonického bezkabelového spoje (FPL) při přenosu informace byla syntéza výhod laserového záření a optické vláknové technologie. Laserový vysílač je schopen generovat optickou koherentní vlnu s divergencí v řádech μrad. Optický svazek může obsahovat více optických kanálů a některý kanál může mít funkci majáku sloužícího k přesnému zamíření laserového vysílače na optický přijímač, aby signálové fotony byly do jádra přijímacího optického vlákna zavedeny s maximální účinností.

BibTex


@inproceedings{BUT150948,
 author="Peter {Barcík} and Zdeněk {Kolka} and Aleš {Dobesch} and Marek {Novák} and Otakar {Wilfert} and Viera {Biolková}",
 title="Fotonický Spoj pro Speciální Aplikaci",
 annote="Motivací pro využití plně fotonického bezkabelového spoje (FPL) při přenosu informace byla syntéza výhod laserového záření a optické vláknové technologie. Laserový vysílač je schopen generovat optickou koherentní vlnu s divergencí v řádech μrad. Optický svazek může obsahovat více optických kanálů a některý kanál může mít funkci majáku sloužícího k přesnému zamíření laserového vysílače na optický přijímač, aby signálové fotony byly do jádra přijímacího optického vlákna zavedeny s maximální účinností.",
 address="Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Královopolská 147, 612 64 Brno",
 booktitle="Sborník příspěvků multioborové konference LASER58",
 chapter="150948",
 edition="2018",
 howpublished="print",
 institution="Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Královopolská 147, 612 64 Brno",
 year="2018",
 month="october",
 pages="57--58",
 publisher="Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Královopolská 147, 612 64 Brno",
 type="conference paper"
}