Publication detail

Síťový emulátor přenosových parametrů datových sítí

GRABOVSKÝ, Š. ZEMAN, V. ČLUPEK, V.

Original Title

Síťový emulátor přenosových parametrů datových sítí

Czech Title

Síťový emulátor přenosových parametrů datových sítí

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá vývojem síťového emulátoru přenosových parametrů datových sítí pracující s protokolovou sadou TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Článek obsahuje specifikaci přenosových parametrů datových sítí a rozbor v současnosti vyvíjených otevřených systémů umožňující emulaci přenosových parametrů. Dále je popsán návrh a implementace síťového emulátoru, který jako své jádro využívá nástroj Traffic Control, NetEm a iptables. Obslužná část síťového emulátoru je realizována webovou službou a pro interakci s obsluhou emulátoru bylo vyvinuto webové uživatelské rozhraní. Článek se dále zabývá experimentálním ověřením funkčnosti vyvinutého síťového emulátoru při kterém byly měřeny přenosové parametry datových sítí a to konkrétně propustnost, zpoždění, záměna pořadí, duplikace a ztrátovost. Naměřené hodnoty byly diskutovány a srovnány s relevantními pracemi. Srovnání potvrdilo vysokou přesnost emulátoru při emulaci přenosových parametrů datových sítí. Výhodou vyvinutého síťového emulátoru oproti stávajícím řešením je jeho přesnost, nízká komplexnost a přívětivé uživatelské rozhraní.

Czech abstract

Článek se zabývá vývojem síťového emulátoru přenosových parametrů datových sítí pracující s protokolovou sadou TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Článek obsahuje specifikaci přenosových parametrů datových sítí a rozbor v současnosti vyvíjených otevřených systémů umožňující emulaci přenosových parametrů. Dále je popsán návrh a implementace síťového emulátoru, který jako své jádro využívá nástroj Traffic Control, NetEm a iptables. Obslužná část síťového emulátoru je realizována webovou službou a pro interakci s obsluhou emulátoru bylo vyvinuto webové uživatelské rozhraní. Článek se dále zabývá experimentálním ověřením funkčnosti vyvinutého síťového emulátoru při kterém byly měřeny přenosové parametry datových sítí a to konkrétně propustnost, zpoždění, záměna pořadí, duplikace a ztrátovost. Naměřené hodnoty byly diskutovány a srovnány s relevantními pracemi. Srovnání potvrdilo vysokou přesnost emulátoru při emulaci přenosových parametrů datových sítí. Výhodou vyvinutého síťového emulátoru oproti stávajícím řešením je jeho přesnost, nízká komplexnost a přívětivé uživatelské rozhraní.

Documents

BibTex


@article{BUT150797,
  author="Štěpán {Grabovský} and Václav {Zeman} and Vlastimil {Člupek}",
  title="Síťový emulátor přenosových parametrů datových sítí",
  annote="Článek se zabývá vývojem síťového emulátoru přenosových parametrů datových sítí pracující s protokolovou sadou TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Článek obsahuje specifikaci přenosových parametrů datových sítí a rozbor v současnosti vyvíjených otevřených systémů umožňující emulaci přenosových parametrů. Dále je popsán návrh a implementace síťového emulátoru, který jako své jádro využívá nástroj Traffic Control, NetEm a iptables. Obslužná část síťového emulátoru je realizována webovou službou a pro interakci s obsluhou emulátoru bylo vyvinuto webové uživatelské rozhraní. Článek se dále zabývá experimentálním ověřením funkčnosti vyvinutého síťového emulátoru při kterém byly měřeny přenosové parametry datových sítí a to konkrétně propustnost, zpoždění, záměna pořadí, duplikace a ztrátovost. Naměřené hodnoty byly diskutovány a srovnány s relevantními pracemi. Srovnání potvrdilo vysokou přesnost emulátoru při emulaci přenosových parametrů datových sítí. Výhodou vyvinutého síťového emulátoru oproti stávajícím řešením je jeho přesnost, nízká komplexnost a přívětivé uživatelské rozhraní.",
  chapter="150797",
  number="4",
  volume="20",
  year="2018",
  month="august",
  pages="118--127",
  type="journal article - other"
}